Boenden

I Surahammars kommun finns fyra särskilda boenden med olika inriktningar.

Flera boenden erbjuder speciella platser för dig med demenssjukdom. Det finns också korttidsboende och växelvård.

Dynabackens servicehus & vårdboende

Dynabacken är ett servicehus och vårdboende som ligger centralt i Virsbo. Husen är byggda i radhuslängor. Storleken på lägenheterna varierar mellan 2 och 3 rum och kök med tillhörande förråd.

Vårdboendet omfattar 8 bostäder. Lägenheterna innehåller både pentry och rymliga badrum.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktman som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter för alla brukare sker kontinuerligt på Dynabackens vårdboende. I tillägg har alla avdelningen någon form av aktivitet dagligen såsom, bingo, gymnastik och någon form av individuell aktivitet/stimulering.

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och arbetet kring brukarens välmående är teambaserat. Familjeläkare finns knuten till varje avdelning.

Korttidsplats är ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen i form av tillfällig vistelse.

Ansöker gör du hos

Biståndshandläggare

Ladda ner ansökningsblankett här Pdf, 229 kB.

För mer information kontakta

Ann Eriksson, Områdeschef
0220-393 98
ann.eriksson@surahammar.se
Besöksadress
Dynavägen 39, 737 61 Virsbo

Städet

Städet är ett servicehus som ligger centralt i Ramnäs. Storleken på lägenheterna varierar mellan 1 och 2 rum och kök med tillhörande källarförråd.

Vissa lägenheter är så kallade kategorilägenheter och dessa lägenheter kräver inte ett beslut på särskilt boende från biståndshandläggare. Intresseanmälan sker via områdeschefen.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaksmannaskap

Varje boende har en egen kontakman som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Städet finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik samt någon form av individuell aktivitet/stimulering. Underhållning anordnas då och då

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar för läkarinsatserna.

Gäller ej boende i kategorilägenheter.

Ansöker gör du hos

biståndshandläggare

Ladda ner ansökningsblankett här Pdf, 229 kB.

För mer information kontakta

Ann Eriksson, Områdeschef
0220-393 98
ann.eriksson@surahammar.se

Besöksadress
Åshammarvägen 7, 735 60 Ramnäs

Österängen

Servicehus

Österängen är ett servicehus som ligger i Surahammars tätort. Servicehuset är ett enplanshus och består av lägenheter med 1-2 rum och kök/pentry.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktman som svarar för de praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

På Österängen finns en hobbylokal som erbjuder bland annat bingo, gymnastik eller någon form av individuell aktivitet/stimulering. Även underhållning anordnas.

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och den boendes familjeläkare ansvarar för läkarinsatser.

Ansöker gör du hos

biståndshandläggare

Ladda ner ansökningsblanketten här Pdf, 229 kB.

För mer information kontakta

Helena Karlsson, Områdeschef för Österängens servicehus samt hemtjänsten i Surahammar.
0220-39224
helena.karlsson@surahammar.se

Nathalie Lill, Områdeschef för Blomsterängens demensboende på Österängens servicehus.
0220-39120
nathalie.lill@surahammar.se

Källbogården

Källbogården inrymmer demens- och vårdboenden Solbacken, Rubinen, Smaragden, Opalen, Safiren, Björkbacken, Stora Källbo och korttidsavdelningen Kortis Källbo samt Knuten som är en verksamhet för dagvård av personer med demenssjukdom.

Safiren är en tvåspråkig avdelning för finsktalande äldre.

Vår målsättning

Varje boende ska i en trygg och säker miljö få sina individuella vård- och omsorgsbehov tillgodosedda.

Kontaktmannaskap

Varje boende har en egen kontaktman som svarar för praktiska frågor, anhörigkontakter och hjälper till med att hitta lämpliga aktiviteter.

Aktiviteter

Gemensamma aktiviteter för alla brukare sker kontinuerligt på Källbogården. I tillägg har alla avdelningar någon form av aktivitet dagligen såsom, bingo, gymnastik och någon form av individuell aktivitet/stimulering.

Sjukvård och rehabilitering

Varje boende har en områdesansvarig sjuksköterska samt tillgång till sjuksköterska dygnet runt. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att tillgå och arbetet kring brukarens välmående är teambaserat. Familjeläkare finns knuten till varje avdelning.

Korttidsplats är ett biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen i form av tillfällig vistelse.

Ansöker gör du hos

biståndshandläggare

Ladda ner ansökningsblankett här Pdf, 229 kB.

För mer information kontakta

Josefin Thingberg, Områdeschef
0220-393 94
Josefin.Thingberg@surahammar.se
Ansvarig chef för demensboenden, Rubinen, Smaragden, Solbacken och Björkbacken.

Besöksadress
Hjulmakarvägen 35, 735 33 Surahammar

Barbara Laaksonen, Områdeschef
0220-393 13
barbara.laaksonen@surahammar.se
Ansvarig chef för vårdboendena Opalen, Safiren och Stora Källbo samt korttidsavdelningen Kortis Källbo.

Besöksadress
Hjulmakarvägen 35, 735 33 Surahammar

Korttidsboende och växelvård

Vi har även korttidsboenden för dig som tillfälligt behöver extra stöd - till exempel efter en sjukhusvistelse eller vid akut förändrad situation i hemmet då hemtjänst inte bedöms vara tillräckliga samt vid vård i livets slutskede.

Växelvård är också en form av korttidsvistelse under återkommande perioder, ofta för att avlasta en anhörig som är delaktig i vården.

Plats i korttidsboende eller växelvård får du efter en behovsprövning av biståndshandläggare.

Avlastning kan beviljas i de fall en närstående som normalt vårdar sin anhörig skall resa bort.

Hur ansöker jag?

Du får mer information och ansöker hos våra biståndshandläggare

Ladda ner ansökningsblankett här Pdf, 229 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: