Insamlingsstiftelsen Surahammars Naturvårdsfond

Stiftelsens ändamål är att värna om den biologiska mångfalden inom Surahammars kommun. Det kan ske genom exempelvis skötsel och restaurering av områden med känslig flora och fauna. Pengarna kan även användas för informationsinsatser som bidrar till att öka förståelsen för vikten av att värna om den biologiska mångfalden.

För mer information se stiftelseförordnandet. Pdf, 60 kB. (pdf, 60.3 kB)

Styrelsen består av fem ledamöter varav tre är politiskt valda och två från föreningar inom ideell naturvård i kommunen. Styrelsen sammanträder minst två gånger per år.

Hur bidrar man till fonden?

Pengar kan sättas in på BG 5337-5853.

Märk inbetalningen med ”Surahammars Naturvårdsfond”.

Hur söker man bidrag ur fonden?

Ansökningblankett finns här Pdf, 12 kB. (pdf, 12.4 kB)

Kontaktuppgifter

Miljökontoret
E-post: miljokontoret@surahammar.se
Telefon: 0220-390 00

salamandra

Varningsskylt för salamander respektive informationsskylt om hotade arter är exempel på vad bidrag har använts till.
Undre bilden visar en större vattensalamander.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar