Förhandsbesked

Att söka förhandsbesked är ett enklare sätt att undersöka om det finns möjlighet att bebygga en fastighet utanför detaljplanerat område än att direkt söka bygglov.

När behövs förhandsbesked

Att söka förhandsbesked kan behövas utanför planlagt område för att få ett besked om att en viss typ av byggnation tillåts på platsen och kan behövas exempelvis före avstyckningar eller liknande situationer.

Vilka handlingar behövs

Ansökan gör lättast via kommunens e-tjänst där du kan ansöka om förhandsbesked digitalt. De handlingar du behöver ta fram och redovisa för byggnadsnämnden kan vara följande:

Hur skall det vara utformat

Byggnadens läge ska redovisas med en enkel markering på situationsplanen, handlingen ska vara skalenlig och fackmannamässigt utförd. På planen så behöver man oftast rita in tillfartsvägar, avfallshantering, vattenbrunn och avloppsplacering.

Byggnadens typ och användning skall redovisas (till exempel 1½-plans bostadshus). Byggnaden ska vid behov grovutstakas på tomten så att en besiktning på platsen kan underlättas.

Förhandsbesked prövas av Bygg- och Miljönämnden och är en garanti för att lov kan beviljas på platsen för det som har prövats i beskedet. Beskedet gäller i två år.

Grundkostnaden för beskedet enligt 2023 är 4.200 kronor där ytterligare kostnader kan tillkomma för till exempel utskick eller annonser.

Du hittar mer information på Boverkets hemsida

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar