Idrottsstipendium

Känner du någon eller några som under det senaste året gjort bra insatser inom idrottsområdet? Då kan du uppmärksamma insatserna till kommunens idrottsstipendium

Stipendiet delas ut som stöd och uppmuntran

Idrottsstipendiet från Surahammars kommun är tänkt som stöd och uppmuntran till personer som utvecklats eller presterat utöver det vanliga inom idrottsverksamheterna.

Syftet med stipendiet är att lyfta fram fortsatta framstående insatser inom idrottsområdena.

Nominering till idrottsstipendium

  • Person som är bosatt eller född inom kommunen eller har annan särskild anknytning till denna.
  • Sammanslutning eller förening som har verksamhet inom kommunen.
  • Person eller sammanslutning som uträttar eller har uträttat idrottslig insats, med anknytning till kommunen.
  • Person eller lag som utfört en betydande idrottslig prestation.
  • Stipendiet är på 5 000 kronor.
  • Samma mottagare kan tilldelas stipendierna mer än en gång
  • Stipendium delas ut i december månad varje år.
  • Stipendiet kan delas mellan flera mottagare.

Stipendiet delas ut av Kommunstyrelsen.

Ansökan/nominering skall ske senast den 31 oktober.

Personuppgifter som lämnas i samband med ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PuL).

Formulär för nominering/ansökanJag nominerar till * (obligatorisk)
Jag nominerar tillFör mer information

Kontakta föreningskonsulent Urban Dimberg.
Telefon: 0220 - 392 08
E-post: urban.dimberg@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: