Syn- och hörselnedsättning samt taltidning och inläsningstjänst

Behöver du lite extra stöd på grund av nedsatt syn eller hörsel? Dessa tjänster finns till för dig, och de är gratis om du behöver dem.

Syn- och hörselinstruktör

Kommunens syn- och hörselinstruktör hjälper dig som är synskadad eller hörselskadad att träna in hanteringen av de hjälpmedel du fått via syn- och hörcentral.

Instruktören kan även informera om kommunal service och om intresseorganisationer, till exempel bibliotek, taltidning, hörselslingor och brukarorganisationer.

Kontakt

Syn- och hörselinstruktör
Virpi Sieppi
0220-392 96
virpi.sieppi@surahammar.se

Taltidning och inläsningstjänst

Du som har en synnedsättning eller har svårt att läsa tryckt text kan få tillgång till Taltidningen och Inläsningstjänsten.

Taltidningen

Taltidningarna ges ut en gång i veckan och skickas hem till dig eller distribueras via MTM – Myndigheten för tillgängliga medier.

Det finns en länstäckande och nio kommunala taltidningar som tar upp så väl nyheter och information som förändringar i stadsbilden, tillgänglighet och hjälpmedel.

Prenumerationen är kostnadsfri och finansieras gemensamt av Region Västmanland och kommunerna i länet.

Inläsningstjänst för egna behov

Det finns också en inläsningstjänst för synskadade personer i länet som behöver ha texter inlästa. Till exempel tidningsartiklar, brev, bruksanvisningar, recept med mera. Tjänsten läser in nästan allt utom hela böcker. Inläsningstjänsten har tystnadsplikt och även den är kostnadsfri.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: