Lantmäteri- och fastighetsfrågor

Fastighetsgränser

All mark i Sverige är indelad i fastigheter, eller tomter, dit byggnader och anläggningar belägna på fastigheten hör till.

Vart vänder du dig i fastighetsfrågor?

Lantmäteriet är ansvarig myndighet för fastighetsbildningsfrågor. Du kan göra ändringar i fastighetsindelningen genom att ansöka om så kallad lantmäteriförrättning. Ändringar av en fastighet kan behövas vid köp av mark, avstyckning av tomter eller sammanläggning av fastigheter.

Vill du få rättighet att nyttja en annan fastighet eller tomt, exempelvis för utfart, tillgång till brunn eller liknande, ska du istället ansöka om servitut.

Den som har frågor angående detta hänvisas till Lantmäteriet: Lantmäteriets hemsida

Lantmäteriets kundcenter 0771-63 63 63


Har du frågor om vem som äger en fastighet?
Då ska du använda dig av Lantmäteriets tjänst "Vem äger fastigheten", klicka på länken nedan:

Information om den egna fastigheten

  • Vill du få mer information om din egen fastighet?
  • Eller reda ut oklarheter och vilka handlingar som finns hos Lantmäteriet?

Använd då deras tjänst "Min fastighet" genom att klicka på länken nedan:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

GIS, Kart och Mät

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare