Lägenhetsregister

Du som fastighetsägare är skyldig att rapportera förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

Tidigare har man i Sverige genomfört folk- och bostadsräkningar vart femte år mellan 1960 och 1990. För att göra det enklare och billigare att ta fram den hushålls- och bostadsstatistik som behövs i planeringen av vårt samhälle har Riksdagen beslutat att alla bostäder ska finnas med i ett nationellt register. Genom en ny lag, ska den som äger flerbostadshus eller småhus rapportera nytillkomna, förändrade och borttagna bostadslägenheter till ett register. Det är Lantmäteriet som enligt lagen upprättar registret och samlar in uppgifter från landets fastighetsägare.

Samtliga boende i ett flerbostadshus var tidigare folkbokförda på samma adress. I och med lägenhetsregistret folkbokförs alla boende på sin egen lägenhet, som får ett unikt nummer.

Lägenhetsregistrets innehåll

För flerbostadshus ska registret för varje bostadslägenhet innehålla uppgifter om lägenhetsnummer, antal rum, bostadsarea, kökstyp samt lägenhetskategori. Alla lägenheter ska också numreras enligt en särskild standard för registret, så att varje lägenhet får ett fyrsiffrigt nummer. Lägenheter på entréplan får nummer som börjar på 10, en våning ner börjar numreringen på 09 och en våning upp på 11. På varje våning görs numreringen av lägenheterna sedan medsols från vänster, sett från ingången eller trappan, med början på 01. Den som bor i andra lägenheten från vänster på andra våningen får alltså lägenhetsnummer 1102.

Lägenhetsnumret kommer att ingå i folkbokföringsadressen, men behöver inte nödvändigtvis göra det i postadressen, alltså den som används till vardags och skrivs på "vanliga" brev

Läs mer på Lantmäteriets hemsida

Riktiga adresser en förutsättning

En förutsättning för att ett lägenhetsregister ska kunna byggas upp är att det finns korrekta adresser till varje bostadsentré. Det är också viktigt att varje uppgång i ett hyreshus har en egen adress, även om man har en gemensam yttre ingång. Det är kommunen som fastställer adresser.

Ansvar

Kommunen har ansvaret för det nationella lägenhetsregistret. Den initiala uppbyggnaden av registret är klar inom Surahammars kommun och från och med 1 januari 2010 är fastighetsägare skyldiga att rapportera alla förändringar i sina lägenhetsbestånd till kommunen.

Blankett för ajourhållning av lägenhetsregistret ska skickas in senast en månad efter färdigställandet till kommunen

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

GIS, Kart och Mät

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress

Surahammars kommun
Bygg- och miljönämnden
735 23 Surahammar

Boka ditt besök

Ring för att boka en tid om du vill träffa en handläggare