Övningsförskola mot studenter

Vi har tre övningsförskolor i Surahammar som fortlöpande tar emot studenter från Mälardalens högskola.

Under förskolestudenterna studietid på sju terminer är tre av dem verksamhetsförlagd utbildning (VFU). En period på fem veckor och en period på tio veckor. I Surahammar finns övningsförskolor där studenterna återkommer till sin handledare och förskoleavdelning under sin VFU och när de regelbundet gör sina fältstudier.

Övningsförskolor är viktigt för oss i Surahammar

Surahammar har byggt upp ett koncept för hur studenterna ska tas emot. Vi har också en tydlig organisation som ska ge handledarna rätt förutsättningar för att kunna stötta studenterna och utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Konceptet med övningsförskolor i Surahammar finns påtalat i avtalet och överenskommelser gjorda mellan kommunen och lärosätena.

Att göra en så bra organisation kring övningsförskolor är viktigt – det gynnar studenterna och dess utbildning, förskolepersonalen och den pedagogiska verksamheten för barnen. I Surahammars kommun ses även arbetet med övningsförskolor och den närmare kontakten med universitet och högskola som en viktig del i kommunens rekrytering av framtidens förskollärare. Handledarnas uppdrag är i detta arbete av central betydelse.

Arbetet med övningsförskolorna följs kontinuerligt upp för att utvecklas och säkra kvalitet, både internt i Surahammars kommun och från lärosätens håll. Även följeforskare finns för att observera hur projektet utvecklas.

Här nedan kan du se en film om samlärande som Mälardalens högskola har gjort i samarbete med Surahammars kommun.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: