Strömsholms kanal

Strömsholms kanals vattentransportled kom till för att underlätta de tunga hästfororna som drog järnet ner till Mälaren. Att åka båt på Strömsholms kanal idag är att passera Sverige från norr till söder i minatyr. Farleden är 11 mil lång med 26 slussar. Från Mälaren och slättlandskapet i söder, genom ett varierande landskap till Smedjebacken i norr.

Strömsholms kanal

Strömholms kanal är 11 mil lång och följer Kolbäcksåns vattensystem. Den flyter från Smedjebacken i Dalarna i norr och genom hela Västmanland till Borgåsund vid Mälaren i söder.

Kanalen passerar fem kanalkommuner:

  • Smedjebacken
  • Fagersta
  • Surahammar
  • Hallstahammar
  • Västerås

Kanalen byggdes åren 1772-1795 för att underlätta transporterna av främst stångjärn från Bergslagen till Mälaren och utskeppningshamnen i Stockholm.

Strömsholms kanal har varit en av Sveriges viktigaste vattentransportled genom tiderna. I de sammanlagt 26 slussarna, slussas båtarna 100 meter under den tio mil långa sträckan. Vid Hallstahammar är nivåskillnaden stor och mäter totalt 50 meter.

Johan Ulfström fick i uppdrag av Bergskollegium, kungens kunniga omkring jernbruk och gruvor, att leda projekteringen och byggandet av Strömsholms kanal. Han hade insett att kunde utnyttja de befintliga vattensystemen från Norra Barken till Mälaren. Endast tio kilometer behövdes grävas ut för hand. Byggnationerna tog 18 år istället för de planerade sex åren. År 1787 reste kung Gustav III på inspektionsresa på kanalen för att besikta och ge slussarna de namn som de har än idag. Den avslutande delen av byggnationen gjordes mellan Hallstahammar och Strömsholm.

Under åren 1842-1860 genomgick kanalen en stor upprustning och sedan 1960-talet används kanalen som rekreationsled för fritidsbåtar. År 1984 skänktes majoriteten, 86%, av aktierna till kanalkommunerna och 1990 blev Strömsholms kanal kulturminnesmärkt i sin helhet.

Cykla längs Strömsholms kanal

Att cykla längs Strömsholms kanal är lite av en annorlunda kanalupplevelse då själva grävda kanalsträckan endast är 1,2 mil och hela sträckan är på 11 mil inklusive 14 sjöar. Du kommer att cykla på allmänna vägar och dela vissa sträckor med andra fordon.

Det är bra om du har god cykelvana och använder godkänd hjälm.
Cykelledens totalsträcka är cirka 11 mil och har gul/svart skyltning.

Förstora bilden

Från Strömsholm följer du Mälardalsleden (röd/vit skyltning) mot Västerås. Observera att det är varierande trafik efter leden.

Vissa sträckor är på landsväg, där möte med biltrafik sker, och andra är på mindre grusvägar/stigar.

Sluss i Ramnäs med ångbåtar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: