SFI - Svenska för invandrare

Information för dig som vill studera SFI.


Under v23-v33 bokas det inte in några kartläggningsbesök i Surahammars kommun. Hanteringen av SFI ansökningar kommer ta längre tid än väntat på grund av semester.

 

Det finns många bra appar, filmer och hemsidor man kan använda sig av för att lära sig svenska. Det finns olika nivåer där du bland annat kan träna på uttal, lära dig olika fraser och vissa ord från det svenska språket.

Börja lära dig svenska | Informationsverige.se

 

SFI är till för vuxna som har ett annat modersmål än svenska och syftar till att ge grundläggande färdigheter i det svenska språket, samt ge grundläggande läs- och skrivfärdigheter för de som saknar sådana.

Är du klar med Sfi och vill söka en Kommunal vuxenutbildning finns informationen här

Följ denna länk om du letar efter information om vuxenutbildning.

Krav för dig som vill studera SFI

 

 • Du ska vara folkbokförd i Surahammars kommun. Handläggare kan kräva personbevis från Skatteverket.
 • Saknar de grundläggande kunskaperna i svenska språket.
 • Slutbetyg från tidigare kurser/utbildningar inom SFI (om du studerat tidigare).
 • Samtycke mellan Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen.
 • Samtycke mellan Västerås stad (VUC) och Individ- och familjeomsorgen.
 • Beslut/underlag från Arbetsförmedlingen om etableringskurs gällande SFI-utbildning.
 • Vid avslutade studier måste den studerande kontakta sin hemkommun omgående.
 • Vid utebliven progression kan avslag på SFI-studier ges upp till max 6 månader.

 

Sfi-utbildning är för dig som:

 • vill lära dig grunderna i svenska språket
 • vill få ett funktionellt muntligt och skriftligt andraspråk för fortsatta studier och för tillträde till arbetsmarknaden
 • är folkbokförd i Surahammars kommun och är över 18 år

För dig som är medborgare i EU, ESS eller Schweiz gäller andra regler. Du ska bo i Surahammars kommun och vara minst 18 år.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Du övar läs- och hörförståelse, muntlig kommunikation samt skriftlig framställning. Du utökar ditt ordförråd, arbetar med stavning, grammatik och uttal, läser enklare texter, skriver och bearbetar texter för hand och med hjälp av dator.

Surahammars kommun har ett samverkans avtal med Västerås stad och du som studerar SFI behöver därför själv ta dig till Västerås stad för att fullfölja din utbildning.

 

När du lämnar in din ansökan till oss hos Individ- och familjeomsorgen så behandlar vi dina personuppifter enligt GDPR. För mer information tryck här. Pdf, 250 kB.

VUC - Vuxenutbildning Centrum

 • Fjärrundervisning - Undervisning där tiden är bestämd enligt fastställt schema men platsen kan skilja sig åt, antingen sitter man gemensamt i klassrummet eller deltar i lektionen digitalt via dator samma tid. Det kan förekomma obligatoriska moment och prov fysiskt på plats i skolan. Fjärr är som att man har lektionen hemma, under samma tid som de i klassrummet.
 • Distansundervisning - Undervisningen sker helt digitalt via lärplattform och du studerar valfri tid på dygnet. Lärare och elev är åtskilda både gällande tid och plats. Kräver datorvana och tillgång till dator. Det kan förekomma obligatoriska moment och prov fysiskt på plats i skolan. Distans bestämmer du själv när på dygnet du vill studera.
 • Olika skolor beroende på din språknivå.
 • Flera startdatum per termin.

Ansökningsblankett hittar du här. Word, 233 kB.

Mer information om Svenska för invandrare – SFI | VUC - Vuxenutbildning Centrum i Västerås

Svenska för invandrare (SFI) handläggs och beslutas av Individ - och familjeomsorgen.

Vid frågor gällande SFI kan man ringa eller skicka e-post till

Receptionen
0220-390 40

Enhetschef
Nadja Brusila
nadja.brusila@surahammar.se
0220-392 72

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: