SFI - Svenska för invandrare

Information för dig som vill studera SFI.


SFI är till för vuxna som har ett annat modersmål än svenska och syftar till att ge grundläggande färdigheter i det svenska språket, samt ge grundläggande läs- och skrivfärdigheter för de som saknar sådana.

Är du klar med Sfi och vill söka en Kommunal vuxenutbildning finns informationen här

Följ denna länk om du letar efter information om vuxenutbildning.

Krav för dig som vill studera SFI

 • Avslutade insatser så som etableringsprogrammet, läs- och skrivprogram och samhällsorigentering.
 • Slutbetyg från tidigare kurser/utbildningar inom SFI (om du studerat tidigare).
 • Samtycke mellan Arbetsförmedlingen och Individ- och familjeomsorgen.
 • Samtycke mellan Västerås stad (VUC) och Individ- och familjeomsorgen.
 • Beslut/underlag från Arbetsförmedlingen om etableringskurs gällande SFI-utbildning.
 • Vid avslutade studier måste den studerande kontakta sin hemkommun omgående.
 • Vid utebliven progression kan avslag på SFI-studier ges upp till max 6 månader.

 

Sfi-utbildning är för dig som:

 • vill lära dig grunderna i svenska språket
 • vill få ett funktionellt muntligt och skriftligt andraspråk för fortsatta studier och för tillträde till arbetsmarknaden
 • är folkbokförd i Surahammars kommun och är över 18 år

För dig som är medborgare i EU, ESS eller Schweiz gäller andra regler. Du ska bo i Surahammars kommun och vara minst 18 år.

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i det svenska språket och språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags- samhälls- och arbetsliv.

Du övar läs- och hörförståelse, muntlig kommunikation samt skriftlig framställning. Du utökar ditt ordförråd, arbetar med stavning, grammatik och uttal, läser enklare texter, skriver och bearbetar texter för hand och med hjälp av dator.

Surahammars kommun har ett samverkans avtal med Västerås stad och du som studerar SFI behöver därför själv ta dig till Västerås stad för att fullfölja din utbildning.

VUC - Vuxenutbildning Centrum

 • Erbjuder kvällskurs och distans.
 • Platsbundna klasser finns.
 • Många olika skolor att välja mellan
 • När man sökt och om/när man kommit in på sin SFI utbildning blir man kontaktad av en studievägledare, (meddela om det behövs tolk) för att se vilken studieform som passar bäst.
 • Olika startdatum per termin

Ansökningsblankett hittar du här.

Mer information om Svenska för invandrare – SFI | VUC - Vuxenutbildning Centrum i Västerås

Svenska för invandrare (SFI) handläggs och beslutas av Individ - och familjeomsorgen.

Kontakta SFI genom att ringa eller skicka e-post till
Angelica Larsson Norman
angelica.larssonnorman@surahammar.se
Telefon: 0220-390 40

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt - Svenska för invandrare (SFI)

Handläggare SFI
Angelica Larsson Norman

E-post:
angelica.larssonnorman@surahammar.se
Telefon: 0220-390 40

Besöksadress
Köpmangatan 15

Postadress
BOX 203
735 23 Surahammar