Lancashiresmedjan

Lancashiresmedjan med valsverk, järnmagasin, klensmedja och gjuteri

Lancashiremetoden infördes år 1854. Den halverade behovet av kol. Råvaran var tackjärn som smältes ned i en täckt härd tillsammans med slagg och träkol. Den degiga massan blandades det vill säga bröts av smeden med hjälp av stora spett. Efter en timme togs smältan ut och slogs ihop i ånghammaren. När smältan var klar togs den ut ur ugnen och kördes på en kärra till ånghammaren, där den smiddes ut till smältstycken. Dessa smältstycken kördes sedan antingen till vällugnen eller ut på styckebacken. Efter uppvärmningen i en vällugn valsades det sedan till stångjärn.

Lancashirejärnet är mycket mjukt och segt och lämpar sig för klensmide.

År 1917 fördes fyra av de åtta Lancashireugnarna som fanns i Köpmanhammaren över till en utbyggnad som iordningställts i valsverket. Idag finns det bara tre ugnar kvar i smedjan.

Ramnäs var den sista lancahiresmedjan i världen och lades ner år 1964.

Lancashiresmedjan i Ramnäs

 

Valsverket från år 1868 innebar en betydande rationalisering och gjorde Ramnäs till en av landets största stångjärnstillverkade i slutet av 1800-talet. År 1917 kunde smidet flyttas från Köpmanhammaren till samma byggnad som valsverket eftersom man nu fick ström från den nyanlagda kraftstationen och inte längre var beroende av vattenkraft. Valsverket var i drift ända till år 1970.

Bokning och guidning

Laila Axelsson, Ramnäs Virsbo hembygdsförening
076-768 66 45

Bokning vid bröllop: Åsa Nyman,
Surahammars kommun, 0220 - 390 82

Adress

Bruksvägen, Ramnäs

GPS koordinater 59.780412, 16.183619

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: