Kommunrevision

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska att kommunstyrelsen och nämnderna bedriver verksamheterna ändamålsenligt och effektivt samt att de räkenskaper som presenteras är korrekta. I detta syfte granskar revisorerna delårsrapporter och årsredovisningen.

Kommunens revisorer är sex, varav en är ordförande. Varje revisor fullgör dock sitt uppdrag självständigt.

Kommunens revisorer

Anton Zamyatin (Sd) Ordförande
Kjell Wadelius (S) vice ordförande
Lennart Carlsson (C)
VAKANT (V)
Rodney Ådahl (Kd)
Rickard Lindblad (S)

Sammanträden 2024

Revisorernas sammanträden börjar 09.00 och slutar 12.00.

Datum

29 januari

22 februari

26 mars

22 april

23 maj

12 juni

16 september

17 oktober

21 november

12 december

Granskningsrapporter 2024

Granskningsrapporter 2023

Granskningsrapporter 2022

Granskningsrapporter 2020

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Anton Zamyatin (Sd)

ORDFÖRANDE REVISORERNA