Skolplacering

När barnet ska börja i förskoleklass placeras barnet på en grundskola. Barnet fortsätter sedan sin skolgång i denna skola.

Elever från Ramnäs och Virsbo hänvisas till Hammarskolan från och med 7 klass.

Byte av skola (inom kommunen) efter att eleven börjat på en skola, görs i undantagsfall. Ett sådant byte föregås alltid av diskussioner med både klassföreståndare/handledare och rektor.

Frågor om byte av skola besvaras av rektor på skolan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: