Synpunkter på utbildningen

Lämna synpunkter och förslag på förbättringar.

Har du synpunkter på utbildningen?

Kommunen är skyldig att ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen i förskola, fritidshem och skola. Det kan till exempel handla om bemötande, trivsel, inflytande eller stöd till en enskild elev. Om det kommer fram brister ska det åtgärdas.

Gör så här om du vill lämna synpunkter eller förslag på förbättringar

Kontakta skolan i första hand.

Kontakta mentor eller annan personal vid berörd skola eller förskola.

Kontakta rektor i andra hand.

Om personalen inte kan lösa problemet eller du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du rektor.

Kontakta skolchef i tredje hand.

Om rektorn inte kan lösa problemet eller om du fortfarande inte är nöjd, kontaktar du skolchef.

Kontakta barn- och utbildningsnämnden i fjärde hand.

Om problemet inte åtgärdas av skolchef eller en konstruktiv dialog kan upprättas med skolan/rektorn så skriver du till barn- och utbildningsnämnden. Det omfattar även klagomål som behandlats i styrelsen för fristående förskola eller skola, eftersom kommunen ansvarar för tillsynen i de verksamheterna.

Så här gör du en anmälan till barn- och utbildningsnämnden.

Skicka in synpunkter till

Surahammars kommun
Barn- och utbildningsnämnden
Box 203
735 23 Surahammar

Beskriv ärendet. Glöm ej att ange namn, adress, telefon, vilken elev och vilken enhet som berörs.

Vi behandlar inga anonyma klagomål.

Använd formulär på Surahammars kommuns hemsida

Du kan även skicka in synpunkter eller förslag genom att använda vårt formulär "Synpunkter & Förslag".

Tänk på att din anmälan blir allmän handling som diarieförs. Det innebär att alla som frågar efter handlingen har rätt att läsa den eller få en kopia. Om handlingen innehåller känslig information kan hela eller delar av den sekretesskyddas.

Inom fem arbetsdagar får du en bekräftelse på att klagomålet är mottaget och kontaktuppgifter till den som utsetts som handläggare. Utredningen ska göras så snabbt som möjligt.

När utredningen är klar få du ett skriftligt svar med information om hur ärendet åtgärdats eller varför ärendet inte kan åtgärdas, alternativt lämnats till barn- och utbildningsnämnden för ett politiskt beslut.

Tillsynsmyndigheter

Om du inte är nöjd med vår handläggning kan du göra en anmälan till de statliga tillsynsmyndigheterna.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Katarina Djukic Forsman

SKOLCHEF

Hjulmakarvägen 18
735 31 Surahammar