Förskolan Ängsgården

Förskolan Benjamin

Ängsgården inrymmer nio förskoleavdelningar vilka är uppdelade på Ängs- och Solsidan.

På Solsidan härbärgerar förskoleavdelningarna Bråkmakargatan, Körsbärsdalen, Junibacken och Mellangården för barn mellan åldrarna 1-5 år. På Ängssidan härbärgerar avdelningarna Bullerbyn för barn mellan 1-3, Villa Villerkulla och Sunnanäng för barn mellan 1-4 år och avdelningarna Katthult och Saltkråkan för barn mellan 3-5 år. Förskolan är belägen i den mellersta delen av Surahammar. Utemiljön består till stor del av ett inhägnat skogsparti med tillgång till asfalterade och gräsbelagda lekytor med lekredskap vilka inbjuder till stimulerande aktiviteter.


 

Våra avdelningar

Bråkmakargatan

0220 - 391 26Körsbärsdalen

0220 - 391 27Junibacken

0220 - 390 20Mellangården

0220 - 391 30Bullerbyn
Villa Villekulla

0220 - 391 32Sunnanäng

0220 - 391 33Katthult

0220 - 391 29Saltkråkan

0220 - 391 31INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via:

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Mer innehåll

Område: Surahammar

Huvudman: Kommunal förskola

Inriktning:

Kontakt

Pia Collin

REKTOR

Rektor för förskolor i tätorten

Ängsgården

Äventyret

Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar

Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar