Misstänkt matförgiftning

Om du har blivit sjuk av något du köpt eller blivit serverad är det viktigt att du anmäler det till oss på Miljökontoret. Vi kan då utreda och i bästa fall förhindra att fler drabbas. Om klagomålen bedöms ha relevans besöks berörd livsmedelsanläggning och kontroll utförs.

Ungefär hälften av alla matförgiftningar i Sverige inträffar i hemmet. Blankett för anmälan om misstänkt matförgiftning kan du hitta här under miljö, livsmedel.

Bedömning av anmälan

Handläggning av ett matförgiftningsärende påbörjas normalt inom 24 timmar från det att anmälan mottagits. Ansvarig handläggare tar hand om ärendet och tar kontakt med berörd verksamhet. Handläggaren kommer att bedöma om det finns behov för en kontroll på plats och ser även över tidigare anmälningar för att upptäcka samband.

Om handläggaren bedömer att berörd livsmedelsverksamhet orsakat sjukdomen kommer utredning att påbörjas. Det som kontrolleras vid besök är rutinerna för personlig hygien, rengöring och hantering av livsmedel. Visar kontrollen att det finns grund för anmälan eller om företaget på annat sätt visar stora brister i livsmedelshanteringen, kan sanktioner bli aktuella så som förelägganden eller förbud. Om den misstänka livsmedelsverksamheten orsakat sjukdom kommer det att rapporteras till Livsmedelsverket.

Ärendet avslutas när all handläggning är klar, vilket innebär att de brister som konstaterats har åtgärdats. Detta är en händelse utanför den planerade kontrollen och verksamheten kan bli debiterad för den extra tiden utredningen tar.

Den utredningen som förvaltningen gör syftar endast till att undvika att fler drabbas. Det är alltså inte förvaltningen som hjälper dig att få ersättning.

Tips på hur du kan minimera riskerna för matförgiftning

  • Tvätta händerna med tvål och vatten innan du börjar laga mat och efter toalettbesök.
  • Använd rena redskap och hantera maten på rena ytor.
  • Diska skärbrädor, knivar mellan varje moment, exempelvis efter att du gjort salladen och innan du skär upp köttet.
  • Repiga skärbrädor är svåra att få rent. Byt därför skärbrädor när den blivit för nött.
  • Om ytor torkas rent med disktrasa är det viktigt att byta ofta eller koka den med jämna mellanrum. Bakterier förökar sig fort i det fuktiga materialet och risken ökar för att du sprider runt bakterierna.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar