Cookies

På denna webbplats använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Läs mer om cookies

Translate

Use Google translate to translate the web page. Kommunen takes no responsibility for the translations.

Lyssna

Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Börja lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa eller ändra volym.

Kontakt

Translate

Lyssna

Kamerabevakning

Surahammars kommun bevakar lokaler och visa områden vilket innebär att du som besökare kan bli inspelad. Här kan du läsa varför vi gör detta, hur vi hanterar materialet och få information om dina rättigheter.

Kamerabevakning


Varför bevakas Surahammars kommuns verksamheter?

Ändamålet med kamerabevakning är att förebygga, förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning och säkerhet eller begränsa verkningarna av sådana störningar.

Vem ansvarar?
Vi grundar vår kamerabevakning på kamerabevakningslagen (2018:1200) och gällande Dataskyddslagstiftning. Personuppgiftsansvarig är den nämnd som initierat beställning av kamerabevakningen. För att få använda sig av kamerabevakning behöver det finnas en rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen för att kamerabevakningen ska vara laglig enligt dataskyddsförordningen. Vid kamerabevakning är den rättsliga grunden normalt att behandlingen är nödvändig vid utförandet av en uppgift av allmänt intresse. Det behövs också tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att använda kamerabevakning riktad mot allmänhet.

På det platser där kamerabevakning sker ska information om detta finnas.


Hur hanterar vi det inspelade materialet?
Varje ansvarig nämnd ansvarar för att följa gällande regelverk och IMY: s rekommendation är att huvudregeln är att filmmaterial inte bör sparas längre tid än ett par dagar. Längre lagringstid än 72 timmar kan vara godtagbar, men måste då motiveras särskilt. Ju längre lagringstiden är desto utförligare motivering krävs. (Vägledning vid kamerabevakning, IMY rapport 2021:2)

Bildsekvenser som visar att brott kan ha begåtts skickas till polismyndigheten efter anmodan. I de fall som bildsekvenser skickas till polisen kan de behandlas av polisen under en längre tid. De inspelade sekvenserna kommer dock inte vara kvar i Surahammars kommuns system


Vilka är dina rättigheter?
Om du befinner dig i områden där Surahammars Kommuns kameror är uppsatta finns möjligheten att du syns på övervakningsmonitorer. Obehöriga har inte tillgång till inspelat material.

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut ett registerutdrag för personuppgiftsbehandlingen. Kamerabevakningsmaterialet kan även omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen vilket kan påverka den enskildes rättigheter när det exempelvis gäller att begära ut kamerabevakningsmaterialet. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in. Sådan rätt omfattar dock inte hantering av personuppgifter som sker på grund av rättslig skyldighet som behandling på grund av lagstiftning.

Information om GDPR

 

Du kan kontakta Surahammar kommuns Dataskyddsombud på dataskyddsombud@surahammar.se

Anser du att Surahammars kommun inte uppfyller lagar, avtal eller regler så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för att lämna klagomål, där hittar du även mer information om kamerabevakning.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Andreas Hagwall

SÄKERHETSCHEF

Kontakt

Carina Gardh-Nilsson

DATASKYDDSOMBUD