Våld i nära relationer

Att vara utsatt för våld påverkar en persons hela livssituation och innebär också att man är utsatt för brott. Barn och vuxna som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer. Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och/eller får denna person att göra något mot sin vilja eller att avstå ifrån att göra något den vill.

Våldet utövas i olika former

  • Fysiskt
  • Psykiskt
  • Sexuellt
  • Ekonomiskt/materiellt

Rent statistiskt är den vanligaste formen av våld i nära relation det våld en man utövar mot en kvinna som han har eller har haft en parrelation med. Men våld i nära relationer sker såväl i heterosexuella som samkönade parrelationer och inom olika familje- eller släktrelationer. Det som förenar våld i nära relationer är att den våldsutsatta har en nära relation och ofta starka band till förövaren, vilket gör det svårare att bryta upp och till exempel göra en polisanmälan.  

Du kan få stöd i din situation

Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Socialtjänsten ska verka för att personer som utsätts för hot och våld får skydd och stöd för att komma ifrån situationen.

Kontakta

Enhetschef
Nadja Brusila
nadja.brusila@surahammar.se
0220-392 72

Receptionen
0220-390 40

Utanför kontorstid ringer du Socialjouren på 
021-39 20 66

Vid akuta situationer ska du alltid ringa SOS Alarm.

Det finns även stöd för barn som bevittnat våld i hemmet.

Utövat våld i nära relation?

Att utöva våld mot en närstående kan innebära att man beter sig kontrollerande, kränkande, skrämmande eller hotfullt. Att man inte respekterar sin partners sexuella integritet och/eller att man använder fysiskt våld som till exempel knuffar, fasthållanden och slag.

Socialtjänsten

Ring receptionen 0220-390 40 och be att få bli kopplad till vuxenhandläggare eller kontakta samordnare mot våld i nära relationer på: 0220-392 11 eller via e-post på lisa.axelsson.vaughn@surahammar.se

Socialtjänsten kan erbjuda både dig och andra i din familj stöd.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Får du inte leva som du vill? Blir du övervakad av en släkting? Känns det inte alltid som att svenska lagar gäller dig och din livssituation? Då kan du vara utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan vara fysiskt och psykiskt eller att en person isoleras eller kontrolleras systematiskt. Du har rätt att välja själv hur du ska leva ditt liv. Ingen annan kan bestämma vem du ska älska eller vem du ska ha sex med. Du har rätt att inte bli kränkt och att tycka, tänka, se ut och känna som du själv vill. Du har rätt att skyddas från alla former av hot, förtryck och våld!

Surahammars kommun ger via socialtjänsten stöd och hjälp till de som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående. Kommunen erbjuder också insatser som syftar till att våldsutövare får stöd och hjälp för att sluta med sitt beteende så att våldet upphör.

Det finns hjälp att få:

Ring receptionen: 0220-390 40 och be att få bli kopplad till samordnare mot våld i nära relationer eller vuxenhandläggare som hjälper dig vidare.

På kvällar, nätter och helger kan du få hjälp av socialjouren, telefon 021- 39 20 66

Polisen

Om det är nödsituation, ring SOS Alarm: 112

Om du till exempel vill göra en polisanmälan och det inte är en akut situation, ring istället: 114 14

Kontakta en frivilligorganisation

Tjejjouren Ronja
021-12 70 10
tjejjouren-ronja@kvinnohuset-vasteras.org

IKKR/Arosdöttrarna tjej- och kvinnobeskydd
Telefon: 0704-73 33 75

Kvinnofridslinjen
Telefon: 020-50 50 50

Rädda Barnen
Erbjuder stöd via chatt och mejl, du kan vara anonym. De som svarar i chatten arbetar ideellt hos Rädda Barnen.
Rädda barnen chatt

När du mejlar på stodchatt@rb.se kan du även boka tid för chattsamtal dagtid. Givetvis kan du vara anonym och alla mejl raderas så fort de är besvarade.

Linnamottagningen
Jourtelefon alla dagar klockan 9-22
Telefon: 020-40 70 40

Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen. Linnamottagningen

TRIS
TRIS Jourtelefon vardagar klockan 9-17
Telefon: 0774-406 600
Du kan vara anonym.

Kruton
Jourtelefon alla dagar dygnet runt
Telefon: 08-508 44 558
Samtalet är kostnadsfritt och du kan vara anonym.

Somaya
Tjej/kvinnojour. Jourtelefon vardagar klockan 09-16
Telefon: 020-81 82 83

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: