Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stöd riktade till äldre- och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg.
Vidare ansvarar nämnden för områdena kommunpsykiatri, färdtjänst, flyktingmottagande samt sociala sysselsättningen.

Ledamöter och ersättare

Ledamöter

Inge Larsson (C), ordförande, 070-665 45 43 inge.larsson@surahammar.se
Lars-Göran Bärling (Kd), vice ordförande, 070-658 12 90
lars-goran barling@surahammar.se
Ann Hallin (M), ledamot
Sirpa Lindvall (M), ledamot
Beatrice Granlund (S), ledamot
Birgitta Komujärvi Olsson (V), ledamot
Anders Rydell (S), ledamot
Anne Harvisalo (S), ledamot
Marina Hedberg (Sd), ledamot
Kent R Pettersson (Sd), ledamot
Eva Backteman (Sd), ledamot

Ersättare

Tomas Mood (M)
Claes Nilsson (S)
Roland Hed (M)
Chatarina Rundberg (S)
Suzanna Kim Jessen (Sd)
Carina Bjurman (Sd)
Chris Marlowe (-)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Inge Larsson

ORDFÖRANDE SOCIALNÄMNDEN

Kontakt

Monika Nylén

NÄMNDSEKRETERARE