Rehabilitering och kommunal hemsjukvård

Regionen har huvudansvaret för sjukvård och rehabilitering, men i vissa fall är det istället vi i kommunen som utför insatsen. Ansvaret gäller de som bor i särskilt boende (äldreboende), korttidsboende och de som deltar i daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service, LSS. Det kan även gälla dig som bor i vanligt boende men inte klarar att ta dig till vårdcentral eller sjukhus.

Rehabilitering

För att få en fungerande vardag kan det ibland behövas hjälpmedel och/eller rehabilitering.

Rehabilitering handlar om träning, råd och stöd för att få en fungerande vardag. Rehabiliteringen kan ske i det egna hemmet eller på särskilt boende. All rehabilitering utgår från den enskildes mål.

Rehabteamet tillhandahåller rehabilitering och hjälpmedelsförskrivning i ordinärt och särskilt boende i syfte att klara aktiviteter i det dagliga livet, exempelvis kan vi skriva intyg vid ansökan om bidrag till bostadsanpassning.

Vid enheten finns legitimerade fysioterapeuter och legitimerade arbetsterapeuter.

Vi finns även att tillgå vid behov inför utskrivning från sjukhus. Vi erbjuder handledning och utbildning för både anhöriga och personal.

Du själv, anhöriga, distriktssköterska, hemtjänstpersonal eller biståndshandläggare kan kontakta teamet direkt. Det kan gälla rehabilitering eller hjälpmedelsutprovning.

Kontor finns på Hjulmakarvägen 35, Källbogården.

Kontakta Rehabteamet HB/HSV

Du når Rehabteamet på telefon, 0220-39296 måndag till fredag från 08.00-09.00. Övrig tid kan du prata in ett meddelande på telefonsvarare.

För mer information om eller för synpunkter på den kommunala hemsjukvården kontakta

Verksamhetschef

Elisabeth Norberg
0220-393 67
elisabeth.norberg@surahammar.se

Kommunal hemsjukvård

För att få hemsjukvård/hembesök tillämpas tröskelprincipen, det vill säga att man varken på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen.

Kontakt tas med sin vårdcentral så förmedlar de vid behov kontakt med hemsjukvården.

Vem ansvarar för vad i den kommunala hemsjukvården?

Kommunen ansvarar för:

  • Hälso- och sjukvård i hemmet av sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast för patienter inskrivna i hemsjukvården
  • Tillfälliga hembesök
  • Att ta intitiativ till och delta i vårdplanering när behov uppstår
  • Rehabilitering i hemmet
  • Anpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning
  • Ordination och utprovning av hjälpmedel
  • Rehabilitering för personer med långvariga funktionshinder och behov av återkommande rehabiliteringsperioder.

Landstinget ansvarar för:

  • Läkarinsatser vid hembesök
  • Att ta initiativ till och delta i vårdplanering när behov uppstår.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: