Äldreomsorg på finska

Äldreomsorgen i Surahammars kommun erbjuder vård, omsorg och rehabilitering för äldre och funktionshindrade. Målet för äldreomsorgen är att de som önskar skall kunna bo kvar hemma och där få den hjälp och service som krävs för det dagliga livet.

Äldreomsorg på finska

I januari 2010 trädde en ny lag i kraft, lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Den syftar till att värna om de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om förvaltningsområde för finska. I en kommun som är ett finskt förvaltningsområde har finskspråkiga vissa lagstadgade språkliga rättigheter.

Surahammars kommun ingår i det finska förvaltningsområdet vilket betyder att kommunen är skyldig att erbjuda äldreomsorg helt eller delvis på finska om någon så önskar.

I Surahammars kommun finns finsktalande personal inom äldreomsorgen.

Kontakt

Om du har frågor om äldreomsorg på finska kan du kontakta:

Virpi Sieppi
0220-39296

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: