Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är ett nätverk av nästan 70 olika platser att besöka, alla på temat industrihistoria.

Ekomuseum Bergslagen

Ekomuseum Bergslagen är ett 20 mil långt område från Grangärde Finnmark i Dalarna till Mälardalen i Västmanland. De flesta besöksmålen är autentiska och finns på samma plats i landskapet som när de en gång var i bruk. Platserna berättar idag om liv och arbete, teknik och bergsbruk i Bergslagen förr.
Det är själva grundtanken med begreppet EKOmuseum. Ordet eko härstammar från det grekiska ordet ”oikos” som betyder hushåll, eller helhet.

I Ekomuseum Bergslagen kan du uppleva både stora och små historiska miljöer, allt från världsarvet Engelsbergs bruk och Strömsholms slott. Du kan välja att gå med på guidade visningar eller gå själv, exempelvis på vandringsleden i Finnmarken. Här finns också hyttplatser och besöksgruvor, hembygdsgårdar och museer, bergsmansgårdar, smedjor och brukspatronernas herrgårdar med mat och logi, och mycket mer.

I Ekomuseum Bergslagens stora nätverk ingår ideella föreningar och privata entreprenörer som både äger och driver många av besöksmålen

Ekomuseum Bergslagens besöksmål i Surahammars kommun:

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: