E-tjänster

Ansök om bygglov, förhandsbesked med mera via vår e-tjänst!

För att göra det enklare att ansöka om bygglov har vi lanserat vår e-tjänst för bygglov, anmälan, förhandsbesked och strandskydd.

Ansök om bygglov, förhandsbesked med mera via vår e-tjänst!

Via e-tjänsten kan du kunna utföra och följa dina ärenden helt digitalt. Våra e-tjänster kräver inloggning med BankID.

Klicka här för att komma till kommunens e-tjänster.

Bildlänk till våra e-tjänster Länk till våra e-tjänster

Våra e-tjänster kräver inloggning med BankID.

 

Anmäla kontrollansvarig
Om vi har bett dig att komplettera ditt ärende med uppgift om kontrollansvarig, kan du som sökande eller kontaktperson (ombud) göra det här.

Ansökan om slutbesked
Har du byggt klart? Då är det dags för dig som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig att att meddela oss att byggprojektet är avslutat.

Begäran om startbesked
Här söker du som har fått ett bygglov ett startbesked. Tänk på att fyra veckor måste ha passerat efter att bygglovsbeslutet kungjordes.

Kommunikation med handläggare
Genom att logga in med din e-legitimation kan du här lämna ett meddelande till din handläggare.

Komplettera ditt bygglovsärende
I denna tjänst kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.

Lämna svar vid grannhörande
Har du fått brev där vi frågar vad du tycker om din grannes bygglovsansökan? Här kan du som granne eller sakägare lämna in ditt svar till oss.

Mina byggärenden
Här kan du som sökande, kontaktperson (ombud) eller kontrollansvarig se vad som händer i dina ärenden. 

Söka bygglov och andra ärenden
Här kan du som privatperson eller företagare ansöka och anmäla alla dina tänkta byggärenden.

Ta del av beslut som granne
Här kan du som granne eller sakägare ta del av beslut i din grannes ärende.

Ta del av beslut som sökande eller kontrollansvarig
Här kan du som sökande eller kontrollansvarig ta del av beslut i dina ärenden.

E-tjänsten riktar sig både till privatpersoner som företagare.

I e-tjänsten kan du bland annat ansöka om bygglov, ansöka om förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en anmälan för det som inte kräver lov, till exempel installera en eldstad.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar