Gnien

Runt Kolbäcksån strax söder om Ramnäs ligger Gniens naturreservat med strandängar och löv- och barrskog som varje vår översvämmas av vatten. Utvidgningen av Kolbäcksån formar sjön Gnien som anses vara en av länets tre finaste fågelsjöar.

Syftet med reservatet är att bevara området som rast- och häckningslokal för våtmarksberoende fåglar.

I mars-april kommer sångsvanarna för att äta och vila på sin resa norrut. Ängarna erbjuder också föda åt bl a gräsänder, knipor och brushanar. Gulärla, tofsvipa, storspov, årta, kricka och grönbena är några fåglar som stannar för att föda upp sina ungar vid Gnien. Rovfåglar som fiskgjuse, ormvråk och lärkfalk är vanliga i området. Under vår och höst kan man även se kärrhök och fjällvråk.

I naturreservatets östra del finns ett fågeltorn som erbjuder mycket bra utsikt över området. Tornet nås via en spångad stig från parkeringsplatsen utefter väg 252 mellan Ramnäs och Surahammar. Vid en stor ensam gran på västra sidan om området, vid gården Sörby, finns också en bra observationsplats.

För att inte störa fågellivet är det förbjudet att beträda strandängarna och vattenområdet 15 mars — 15 maj.

Gångstigen som sträcker sig utmed naturreservatet är på sina ställen bristfällig, vilket besökare bör ta hänsyn till. Detta och andra underhållsåtgärder kommer att vidtas under 2009.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar