Den 1 november 2015 inrättades Arbetscenter i Surahammar, en sammanslagning av arbetsmarknadsenheten och sysselsättningsenheten. Syftet var bland annat att med riktade insatser få ner den höga ungdomsarbetslösheten i kommunen. Sedan 2018 finns all verksamhet samlad i en före detta butikslokal på Nybyggsvägen 40.


Arbetscenter erbjuder stöd och aktiviteter till dig som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Arbetssökande som bor i Surahammars kommun har möjlighet att ta del av våra arbetsmarknadsåtgärder. Vi erbjuder exempelvis praktik, arbetsträning, arbetsrehabilitering samt olika former av arbetsmarknadsanställningar.