LSS-boende

Bostad med särskild service för vuxna.

Den som tillhör personkretsen enligt LSS och på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo kvar i det egna hemmet eller klara sig själv i ett eget boende har rätt att ansöka om Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § p. 8 LSS, eller Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad enligt 9 § p. 9 LSS.

LSS-boenden

I kommunen finns tre LSS-boenden för vuxna;

  • Vallbacken Vallgatan 1
  • Magneten Vallgatan 3
  • Norrängen Österängsvägen 1

Varje hyresgäst har en kontaktperson som arbetar på boendet. Vi arbetar med individuella genomförandeplaner som fylls i tillsammans med hyresgästen då det är möjligt. Varje hyresgäst har egen lägenhet med tillgång till gemensamhetsutrymmen, i våra gruppbostäder finns personal dygnet runt. Målet med verksamheten är att främja varje persons rätt till ett självständigt liv i gemenskap med andra. I insatsen bostad med särskild service för vuxna ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

Ansökan

Du får mer information och ansöker om boende hos:

Receptionen
0220-390 40

Verksamhetschef LSS
Elisabeth Norberg
0220-393 67
elisabeth.norberg@surahammar.se

Områdeschef Vallbacken, Magneten och Norrängen
Roxana Bejersten
0220-391 74
Roxana.Bejersten@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: