Finskt förvaltningsområde

Som finskt förvaltningsområde har kommunen ett särskilt ansvar för att värna om det finska språkets ställning. Det innebär att sverigefinnar har rätt att prata finska i sin kontakt med kommunen samt att de har rätt att få förskola och äldreomsorg på finska till väsentlig del.

Vi ska värna om det finska språket

Från den 1 januari 2010 gäller en lag i Sverige som ska värna om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Lagen stärker minoriteternas rättigheter och ska underlätta för dem att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk. I samband med att lagen trädde i kraft blev Surahammars kommun förvaltningsområde för finska språket.

I Surahammars kommun finns det en person med huvudansvar för detta arbete. Det finns finskspråkig personal inom förskolan och i andra kommunala verksamheter.

Mera information om nationella minoriteter och minoritetsspråk finns på:

Information på finska

Ta kontakt med kommunens projektledare för finskt förvaltningsområde om du vill framföra ditt ärende på finska. Utvalda sidor på kommunens webbplats finns också översatta till finska.

Länk till våra finska sidor

Handlingsplan för nationella minoriteter

En del åtgärder har vidtagits i Surahammars kommun sedan den 1 maj 2010. Att implementera Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är dock ett långsiktigt och kontinuerligt arbete.

Det är viktigt att förtydliga vad som har gjorts och vad som behöver göras framöver.

Handlingsplan för Surahammars kommun Pdf, 416 kB.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Seija Blefors Edqvist

PROCESSLEDARE FÖR FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE