Hälsoskyddsverksamhet

Hälsoskyddet i kommunen handlar om att hindra uppkomst av och undanröja olägenheter för människors hälsa.

Anmälningspliktiga verksamheter

Om du ska starta en anmälningspliktig hygienisk verksamhet så måste du anmäla det till miljökontoret senast sex veckor innan verksamheten påbörjas.

Nedanstående verksamheter är anmälningspliktiga:

 • Hygienisk behandling exempelvis fotvård, tatuering och piercing, öronhåltagning, barberare, manikyr och nagelskulptering, kosmetisk tatuering, microneedling, microblading och akupunktur
 • Bassängbad
 • Förskolor, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, grundskola, gymnasieskola och särskola
 • Flytt av verksamhet eller utökning av befintlig verksamhet
 • Solarium

Anmälningsblankett Pdf, 442 kB.

Miljökontoret handlägger anmälningar och genomför regelbundet inspektioner på verksamheter. För anmälningar, inspektioner och annan tillsyn tar miljökontoret ut avgifter fastställda av kommunfullmäktige. Länk till taxan Pdf, 1019 kB.

Egenkontroll

Du som bedriver någon av verksamheterna ovan har ansvar att kontrollera din verksamhet genom ett så kallat egenkontrollprogram. Syftet är att förhindra att människor får allergiska reaktioner, utsätts för smitta eller att den yttre miljön tar skada.

Anmälningspliktiga verksamheter ska ha ett skriftligt egenkontrollprogram. Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på storleken på verksamheten och vilken typ av verksamhet det gäller. Det är viktigt att du känner till vilka risker som är förknippade med just din verksamhet, till exempel att du har kunskap om smittspridning och produkters påverkan på hälsan och miljön. Du har också ansvar att känna till vilka regler och lagar som gäller för din verksamhet, ha rutiner för att regelbundet kontrollera att utrustning hålls i gott skick. De obligatoriska punkterna som ska finnas med i ett egenkontrollprogram hittar du i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Icke anmälningspliktiga verksamheter

Du som vill starta eller driver någon av nedanstående verksamheter omfattas av miljöbalkens krav på att planera och kontrollera din verksamhet i din egenkontroll.

 • bostäder för uthyrning till allmänheten
 • lokaler för vård eller annat omhändertagande
 • samlingslokaler
 • hotell, pensionat, camping eller annat tillfälligt boende
 • idrottsanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar
 • hygienisk verksamhet exempelvis massage och frisör

Ändringar i 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Genom ändringar i 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta anmälningspliktiga.

Anmälningsplikten omfattar sedan lagändringen även användning av rakkniv mot huden, håltagningspistol och verksamheter som använder sig av andra typer av stickande/skärande verktyg.

Kontakta miljökontoret om du är osäker på vad som gäller för din verksamhet.

Estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar

Verksamheter som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar behöver anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. I de fall en verksamhet erbjuder både behandlingar som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar och behandlingar som anses vara yrkesmässig hygienisk verksamhet ansvarar både IVO och kommunen för tillsyn av verksamheten. Exempelvis kan det vara en verksamhet där hårvård, fotvård, manikyr eller nagelskulptering erbjuds utöver estetiska injektionsbehandlingar.

Länkar

Folkhälsomyndigheten

Förordning om verksamhetsutövares egenkontroll

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet

Handbok: Yrkesmässig hygienisk verksamhet - Piercing, tatuering, fotvård, massage med mera

Sol och solarier - Strålsäkerhetsmyndigheten

Föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten

Anmälningspliktig verksamhet - Socialstyrelsen

Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar