Visselblåsartjänst

Från och med 17 juli 2022 ska alla kommuner och regioner ha visselblåsarfunktioner på plats.

Varför har vi visselblåsning?

Det är viktigt att kommunens verksamhet liksom rättssäkerheten och demokratin har förtroende hos allmänheten. Missförhållanden och oegentligheter kan orsaka allvarliga skador och det är viktigt att arbetstagare kan påtala missförhållanden i den verksamhet där de deltar, så att kommunen får kännedom om och kan vidta åtgärder mot dem.

Alla anställda i Surahammars kommun ska uppleva att de kan föra en öppen dialog om situationen på sin arbetsplats och att vi har ett öppet samtalsklimat inom våra olika verksamheter. I vissa situationer är det dock svårt att rapportera om missförhållanden öppet och där kommer visselblåsarfunktionen in. Surahammars kommun tar visselblåsning på stort allvar.

Vad är visselblåsning?

Syftet med vår visselblåsningsfunktion är att fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i kommunens verksamhet. Du kan vara anonym som visselblåsare och funktionen omfattar i huvudsak anställda men även andra som har en arbetsrelaterad koppling till verksamheten, till exempel arbetssökande, praktikanter, konsulter och förtroendevalda.

Det är bara allvarliga missförhållanden som kan anmälas, och det ska finnas ett allmänintresse av att de anmäls. Det kan till exempel vara frågan om ekonomisk brottslighet eller korruption.

Syftet med visselblåsarfunktionen

Visselblåsning ska inte användas för att allmänheten ska kunna anmäla generellt missnöje med kommunen eller dess verksamhet, utan att arbetstagare ska kunna rapportera om missförhållanden. Allmänna synpunkter mot kommunen hanteras därför inte inom ramen för visselblåsarfunktionen. Inte heller omfattas normalt sett frågor som gäller den enskilde anställdes egna arbets- eller anställningsförhållanden, utan detta ska hanteras enligt de vanliga arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga reglerna.

Om du vill lämna synpunkter till kommunen i andra ärenden kan du göra det på flera olika sätt. Bland annat till vår reception eller Felanmälan.

Visselblåsningar hanteras av oberoende part

Visselblåsningar hanteras inte av Surahammars kommun utan hanteras och utreds av en oberoende part. Detta säkerställer att visselblåsare kan vara anonyma. Den oberoende parten återrapporterar till en förtroendegrupp i kommunen som i sin tur rapporterar till kommunledningen.

Länk till Surahammars kommuns visselblåsartjänst

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Surahammars kommun

Postadress
Box 203
735 23 Surahammar