Överförmyndar­nämnden

Arbetar med tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Ledamöter från Surahammar

Yvonne Gmeiner (L) ledamot

Ersättare

Lars-Göran Bärling (Kd)

Överförmyndarnämndens sammanträden 2021

Sammanträden 2021

Datum för hantering till
nästkommande nämnd

12 januari

29 december

9 februari

26 januari

9 mars

23 februari

13 april

30 mars

11 maj

27 april

8 juni

25 maj

10 augusti

27 juli

14 september

31 augusti

12 oktober

28 september

9 november

26 oktober

14 december

30 november

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: