Överförmyndar­nämnden

Arbetar med tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap

Det finns en gemensam överförmyndarnämnd för Köping, Arboga, Kungsör, Hallstahammar och Surahammar.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan ta tillvara sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Ledamöter från Surahammar

Leif Carlberg (S) ledamot

Ersättare

Inge Larsson (C)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: