Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledaren hjälper dig om du behöver vägledning och information kring dina pågående studier eller framtida studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledningen är till för att förbereda och stötta alla elever och vuxna i deras studie- och yrkesval i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Alla ska få kunskap och förutsättningar att göra så väl genomtänkta val som möjligt.

Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att fatta beslut kring ditt framtidsval

Att komma fram till vad man ska välja efter grundskolan är en lång process. När du väljer program till gymnasiet måste du även tänka på vad du vill göra efter dina gymnasiestudier.

Kanske vill du studera vidare eller börja jobba direkt? Studie- och yrkesvägledningen ger dig vägledning och information om vilka valmöjligheter som finns och hur arbetsmarknaden ser ut.

Studie- och yrkesvägledning på högstadieskolan

Hammarskolan

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: