Gator, vägar och grönområden

Välkommen till informationssidorna för kommunens verksamhet inom trafik och stadsmiljö. Här hittar du bland annat information och nyheter om gator, vägar och grönområden som kommunen ansvarar för.

Ansvar

Bygg- och miljönämnden ansvarar för trafikfrågor och kommunens trafikliggare. Trafikliggaren innehåller de lokala trafikföreskrifter som gäller inom kommunen.

Surahammars kommun är ansvarig för drift och underhållet av kommunens gator och vägar. Till sin hjälp har dom PEAB. PEAB sköter barmarksunderhåll, vinterväghållning och gaturenhållning på uppdrag av kommunen.

Surahammars kommun tar också initiativ till förbättringsåtgärder som dom sedan upphandlar.

Omfattning

Totalt omfattar kommunens vägnätet av 80 kilometer gator och 13 kilometer gång- och cykelvägar. Inom kommunen finns 8 broar samt en del vägtrummor som underhålles.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: