Nationella prov

Nationella prov i grundskolan görs i årskurserna 3, 6 och 9

Nationella prov i grundskolan

Nationella prov i grundskolan görs i årskurserna 3, 6 och 9. Proven är obligatoriska för skolan att använda och ska genomföras under våren.

Proven ska ge läraren stöd vid bedömning av elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Resultatet från proven kan dessutom användas för planering för den fortsatta undervisningen.

Årskurs 3

I årskurs 3 ges ämnesprov i matematik och svenska/svenska som andraspråk.

Årskurs 6

I årskurs 6 ges proven i ämnena engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen.

Årskurs 9

I årskurs 9 ges proven i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk, naturorienterande- och samhällsorienterande ämnen.

Under nationella perioder beviljas ingen ledighet.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: