Fakturor till kommunen

Här får du som är leverantör till kommunen information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Faktureringsadress

Surahammars Kommun
Här ska referensnumret anges OBS!! Endast siffror
Box 203
73523 Surahammar

Surahammars kommun samarbetar med EVRY AB, vår VAN-leverantör.

Skickar ni väldigt få fakturor

Ni kan skicka elektroniska fakturor via Fakturaportalen

I Fakturaportalen kan ni lätt skicka fakturor till alla som vill ha utan att behöva tänka på innehållskrav och format. Fakturaportalen ser till att Surahammars kommun får sina elektroniska fakturor på rätt sätt.

Kan du redan skicka e-fakturor eller har eget EDI-system

Skicka e-fakturor till oss via befintlig lösning.
Kontakta VAN-leverantör/e-fakturaoperatör: EVRY AB.

ddssupport@tietoevry.com

Vi önskar i första hand e-fakturor i Peppol-format via Peppol BIS Billing 3.0 och i andra hand i formatet Svefaktura 1.0 (SFTI:s enkla faktura) till vår VAN-leverantör EVRY.

Vårt Peppol ID är: 0007:2120002031

Vårt GLN-nummer är: 7362120002030

Vid tekniska frågor kontakta:

ddssupport@tietoevry.com

För akuta ärenden kontakta:
08-509 283 66

Begär och ange referensnummer

Det är viktigt att du som leverantör anger referensnummer på fakturan. Referensnumret ser till att fakturan hamnar hos rätt person inom kommunen. Det består av sju siffror och de två första siffrorna är alltid 70. Begär alltid referensnummer när du ska fakturera kommunen!

Endast fakturor, inga kopior eller annan post

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan, däremot får kopior, reklam och annan post inte bifogas. Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen.

Fakturan ska innehålla

För att fakturan ska kunna godkännas krävs att följande information fylls i :

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VAT nummer
  • Bankgironummer, bankkonto eller plusgironummer
  • Referens
  • Referensnummer

Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Sekretessfakturor

Fakturor som innehåller sekretessuppgifter, ex. namn eller personnummer omfattas inte av lagkravet och ska inte skickas med e-faktura.

Gäller fakturorna personer inom LSS-verksamheten ska de skickas direkt till kommunen.

Gäller fakturorna verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen är fakturaadressen:

Surahammars kommun
Här ska referensnumret anges OBS!! Endast siffror
Köpmangatan 15
735 31 Surahammar

Vi kan inte ta emot fakturor i PDF-format

Surahammars kommun har inte möjlighet att ta emot fakturor i PDF-format, vi hänvisar istället till att ni leverantörer använder er av fakturaportalen.

Faktureringsanvisningar

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Surahammars kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare är det viktigt att det finns en särskild referenskod på fakturan. Referenskoden består av 7 siffror, till exempel 7090500 och ska uppges av kommunens beställare. Lämna inte något blanksteg mellan tecknen.

Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig som leverantör att fråga efter den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Surahammars kommun.

Betalningsvillkor
Surahammars kommun tillämpar alltid, såvida inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter ankomstdatum och betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

Organisationsnummer och GLN-nummer
Kommunens organisationsnummer är: 212000-2031
VAT-nummer (momsregistreringsnummer): SE212000203101
GLN-nummer: 7362120002030

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomienheten

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
Surahammars kommun
Ekonomienheten
Box 203
735 23 Surahammar