Fakturor till kommunen

Här får du som leverantör till Surahammars kommun information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Använd e-faktura i första hand

Vi önskar e-fakturor i Peppol-format via Peppol BIS Billing 3.0

Vårt Peppol ID är: 0007:2120002031

Vårt GLN-nummer är: 7362120002030

Vid tekniska frågor kontakta:

e-levfakt@vmkfb.se

För er som inte har egen lösning för e-faktura

Skapa e-faktura på qvalia.se

Det är viktigt att ange korrekt referensnummer för att fakturan ska kunna skickas. Referensnumret består av 7 siffror och de 2 första siffrorna är alltid 70.

Vi kan inte ta emot fakturor i PDF-format

Surahammars kommun har inte möjlighet att ta emot fakturor i PDF-format utan hänvisar istället till att ni leverantörer använder er av Qvalia.

Begär och ange referensnummer

Det är viktigt att du som leverantör anger referensnummer på fakturan. Referensnumret ser till att fakturan hamnar hos rätt person inom kommunen. Det består av sju siffror och de två första siffrorna är alltid 70. Begär alltid referensnummer när du ska fakturera kommunen!

Endast fakturor, inga kopior eller annan post

Eventuella bilagor och specifikationer ska skickas med fakturan, däremot får kopior, reklam och annan post inte bifogas. Leveransadressen är alltid en annan än fakturaadressen.

Fakturan ska innehålla

För att fakturan ska kunna godkännas krävs att följande information fylls i:

  • Fakturanummer
  • Fakturadatum
  • Förfallodatum/betalningsvillkor
  • Fakturabelopp
  • Momsbelopp
  • Organisationsnummer/VAT nummer
  • Bankgironummer, bankkonto eller plusgironummer
  • Referens
  • Referensnummer

Sekretessfakturor

Fakturor som innehåller sekretessuppgifter, ex. namn eller personnummer omfattas inte av lagkravet och ska inte skickas med e-faktura.

Gäller fakturorna personer inom LSS-verksamheten ska de skickas direkt till kommunen.

Gäller fakturorna verksamheter inom Individ- och familjeomsorgen är fakturaadressen:

Surahammars kommun
Här ska referensnumret anges OBS!! Endast siffror
Köpmangatan 15
735 31 Surahammar

Faktureringsanvisningar

För att kommunen ska kunna betala inkomna fakturor är det viktigt att det tydligt framgår att det är Surahammars kommun som är fakturamottagare, vad som har levererats och vem inom kommunen som har gjort beställningen.

Fakturan ska styras till rätt mottagare så det är viktigt att det finns en särskild referenskod på fakturan. Referenskoden består av 7 siffror, till exempel 7090500 och ska uppges av kommunens beställare. Lämna inte något blanksteg mellan tecknen.

Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig som leverantör att fråga efter den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är en person som är anställd av Surahammars kommun.

Betalningsvillkor
Våra betalningsvillkor är 30 dagar efter fakturans ankomst om inte annat avtalats med leverantören. Expeditions-, fakturerings- eller andra avgifter accepteras inte.

Organisationsnummer och GLN-nummer
Kommunens organisationsnummer är: 212000-2031
VAT-nummer (momsregistreringsnummer): SE212000203101
GLN-nummer: 7362120002030

Faktureringsadress

Surahammars Kommun

Här ska referensnumret anges OBS!! Endast siffror

Box 203

73523 Surahammar

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ekonomienheten

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18

Postadress
Surahammars kommun
Ekonomienheten
Box 203
735 23 Surahammar