Kommunala bolag och förbund

Surahammars kommun har valt att bedriva viss verksamhet i bolagsform och har därför tre helägda aktiebolag. Dessa tre bolag ingår i en koncern. Kommunfullmäktige har fastställt särskilda ägardirektiv för bolagen.

Helägda kommunala bolag i Surahammars kommun.

Surahammars KommunalTeknik AB

Surahammarshus Förvaltnings AB

Ramnäs Fastigheter AB (har ingen webbplats)

Västra Mälardalens Kommunalförbund (VMKF)

Surahammars kommun är tillsammans med Arboga, Kungsör och Köpings kommuner medlemmar i Västra Mälardalens Kommunalförbund.

Idén med förbundet är att effektivisera och minska kostnaderna i verksamheter som kan skötas tillsammans. Dit räknas gemensam räddningstjänst, löner, telefoni och IT, upphandling, parkeringstillstånd, bostadsanpassning .

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: