Kommunjägare/

Skyddsjägare

I Surahammars kommun har vi jägare som hjälper kommunen att hålla efter djur som kan utgöra ett hot för miljö eller hälsa i kommunen.

Vad gör kommunjägarna?

Kommunjägarna har rätt att jaga skadedjur inom detaljplanelagt område och på kommunens mark som orsakar miljö- eller hälsorisker. Sådana djur kan vara: svartfågel, gäss, vildkanin, grävling och fiskmås etc.

Tänk på att många djur är fridlysta eller har en begränsad jakttid! Regler om jakt finns bland annat i jaktförordningen (SFS 1987:905). Där står bland annat om jakttider för olika djurslag, samt när och hur "skyddsjakt" får bedrivas. Det är polisen som har tillsyn över hur jakt bedrivs.

När kan du få hjälp av kommunjägare?

Fastighetsägare ansvarar själva för ohyra och skadedjur i sina hus och trädgårdar. Kommunjägare kan hjälpa till att jaga eller fånga in djur i de fall då det förekommer skadedjur utomhus på kommunens mark och på detaljplanelagt område som utgör ett miljö- eller hälsoproblem.

Katter

Kommunens jägare avlivar aldrig vildkatter. I lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150) § 21 står följande:
En katt som med skäl kan antas vara övergiven eller förvildad, får avlivas av jakträttshavaren eller av någon som företräder denne. Inom tätbebyggt område krävs dock tillstånd av polismyndigheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Thony Eriksson

KOMMUNJÄGARE

Kontakt

Niklas Berggren

KOMMUNJÄGARE