Lämna anbud

En offentlig upphandling genomförs efter vissa formella regler. Kommunen anger krav och önskemål i ett förfrågningsunderlag och leverantören svarar med ett anbud. Möjligheterna att i efterhand förändra något i dessa handlingar är mycket begränsade.

Upphandlingshandledning

I dokumentet Upphandlingshandledning Pdf, 668 kB. beskriver vi på ett enkelt sätt hur en upphandling och ett inköp går till i Surahammars kommun.

Vi har också tagit fram en populärversion av vår upphandlings- och inköpspolicy som du kan läsa i det här dokumentet Populärversion av upphandlings- och inköpspolicy Pdf, 227 kB.

Registrera konto för att kunna lämna anbud

Västra Mälardalens Kommunalförbund (med Surahammar, Arboga, Kungsör och Köpings kommuner med bolag) annonserar sina upphandlingar via ett upphandlingssystem som heter Visma TendSign. Där hittar du all information och underlag till våra upphandlingar. För att få tillgång till TendSign krävs ett användarkonto vilket du enkelt skaffar via TendSign’s hemsida.

 • När du går in första gången behöver du skapa ett användarnamn och lösenord och det gör du genom en enkel registrering (det framgår på den sidan hur det går till).
 • Det är kostnadsfritt att använda systemet och lämna anbud.
 • Efter genomförd registrering får du omedelbar tillgång till systemet och kan då komma åt förfrågningsunderlagen.

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud

 • Läs igenom förfrågningsunderlaget mycket noga.
 • Eftersom anbudet inte kan kompletteras i efterhand annat än i undantagsfall är det viktigt att alla frågor som ställts i förfrågningsunderlaget besvaras klart och tydligt.
 • När anbudet skall utformas (skriftligt på svenska språket) är det viktigt att följa alla anvisningar och bifoga samtliga begärda handlingar såsom prisuppgifter, intyg, svarsmallar, miljö- och kvalitetsbilagor etc.
 • Anbud som inte uppfyller skall-kraven tas inte upp till prövning.
 • Undvik att lämna in årsredovisningar och liknande som inte efterfrågats.
 • Glöm inte att skriva under anbudet.
 • Kontrollera att anbudet kommer in till kommunen i rätt tid med rätt märkning. För sent inkommet anbud får inte tas upp till prövning.
 • Vid oklarheter eller fel i förfrågningsunderlaget, tag snarast kontakt med upphandlingens handläggare. Om vi får synpunkter i tid kan vi göra förtydliganden eller rättelser som når alla som har begärt ut förfrågningsunderlaget.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Upphandlingsenheten

VÄSTRA MÄLARDALENS KOMMUNALFÖRBUND

Postadress
Box 111
731 23 Köping