Krislednings­nämnden

Har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris.

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris.
Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.

Ledamöter

Johanna Olofsson (M) ordförande, 0220-390 30
johanna.olofsson@surahammar.se
Göte Sandin (S) vice ordförande, 070-873 63 50
gote.sandin@surahammar.se
Joakim Göransson (S) ledamot
Inge Larsson (C) ledamot
Kent Y Pettersson (SD) ledamot

Ersättare

Magnus Åstrand (C)
Glenn Baringson (S)
Conny Johansson (SD)

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Johanna Olofsson

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE/KOMMUNALRÅD

Marie Andersson

NÄMNDSEKRETERARE