Förskolan Åsen

Åsen inrymmer tre förskoleavdelningar Blåsippan, Backsippan och avdelningen Vitsippan för barn i 3-5 årsålder.

Förskolan är belägen i centrala Ramnäs. Förskolans utemiljö med stora grönytor och lekredskap bidrar till att barnen vistas mycket utomhus och närheten till skogen och skolgården med dess många olika utmaningar gör att även den får fungera som barnens lekplats.

Besöksadress
Åshammarvägen 64 (baksidan av Bäckhammarskolan.)

Våra avdelningar :

Blåsippan 0220 - 393 60

Backsippan 0220 390 97

Vitsippan 0220 - 393 81

Logga in på SchoolSoft

https://sms.schoolsoft.se/surahammar

Elever och personal loggar in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365) och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in på SchoolSoft får:

  • Elev av mentor på skolan
  • Personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Ulrika Lindgren

REKTOR

Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar

Rektor för norra förskoleområdet

Lärkan

Åsen

Galaxen

Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar