Barnomsorg och skola

Alla barn har rätt till utbildning. Kommunen erbjuder ditt barn en plats i förskolan eller skolan.

Barnomsorg

Förskola är barnomsorg för barn mellan 1 – 5 år. Barnen är på förskolan den tid som föräldrarna arbetar eller studerar. Om du är arbetssökande eller föräldraledig med barnets yngre syskon har det äldre barnet rätt till barnomsorg ungefär tre timmar varje dag eller 15 timmar per vecka. Årsavgiften fördelas på 12 månader.

Allmän förskola erbjuds alla barn från och med hösten det år barnet fyller 3 år. Den allmänna förskolan omfattar 15 timmar per vecka under skolans läsår och är gratis.

För att få plats på förskolan måste du ansöka om att få en plats, ta kontakt med handläggaren, den person som är din kontakt på Individ och familjeomsorgen så hjälper dem dig med din anmälan till barnomsorgen.

Skola för barn och ungdomar

Alla barn i Sverige måste gå nio år i grundskolan. Det står i den svenska skollagen och kallas skolplikt. Barnet har skolplikt från och med hösten det år det fyller sju år och börjar årskurs ett till och med våren i årskurs nio. Skolan i Sverige är gratis.

Barnen kan ha rätt till undervisning i sitt modersmål om en eller båda föräldrarna har ett annat språk än svenska som modersmål.

För att få plats på skolan måste du ansöka om att få en plats, ta kontakt med handläggaren, den person som är din kontakt på Individ och familjeomsorgen så hjälper dem dig med din anmälan till skolan.

Individ- och familjeomsorgen

Besöksadress: Köpmangatan 15, Surahammar
Postadress: Box 203, 735 23 Surahammar

Telefon- och mottagningstid:
måndag - fredag klockan 8.00-9.30

Kontoret har öppet för inbokade besök:
måndag-fredag klockan 8.00-12.00, 13.00-16.00
Dag före helgdag klockan 8.00-12.00

0220-390 40, växel

Integrationshandläggare Susanne Gustafsson

0220-390 55

susanne.gustafsson@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: