Barn och ungdomsenheten

Här kan ni få hjälp, råd och stöd samt information om andra hjälpmöjligheter i samhället

I barn- och ungdomsgruppen arbetar socialsekreterare med barn och ungdom mellan 0—18 år, och deras familjer. I vissa fall handläggs ungdomsärenden upp till 21 år.

Om du och din familj får problem som ni inte kan lösa själva kan ni kontakta oss. Här kan ni få hjälp, råd och stöd samt information om andra hjälpmöjligheter i samhället.
Ett barn eller ungdom kan även aktualiseras hos oss genom en orosanmälan Pdf, 86 kB. från myndigheter eller privatpersoner. Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt och det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden.

Barn och ungdomsgruppen:

Du får kontakt med barn- och ungdomsgruppen genom att ringa under telefontid 8.00-9.30 via Individ- och familjeomsorgens växel; 0220-390 40 eller enligt nedan:

Enhetschef
Karin Dicksson Luttinen
0220-390 45
karin.dicksson@surahammar.se

Mottagningssekreterare
Zandra Steffert
0220-390 39
zandra.steffert@surahammar.se

Socialsekreterare
Lisa Fröding
0220-390 44
lisa.froding@surahammar.se

Socialsekreterare
Maria Dahlqvist
0220-392 01
maria.dahlqvist@surahammar.se

Socialsekreterare
Antonia Karlén
0220-392 00
antonia.karlen@surahammar.se

Socialsekreterare
Corina Karlström
0220-390 75
corina.karlstrom@surahammar.se

Socialsekreterare
Michelle Tirroniemi
0220-390 35
michelle.tirroniemi@surahammar.se

Ensamkommande barn och ungdomar

Sedan februari 2008 har Surahammars kommun tagit emot barn/ungdomar som kommit till Sverige utan föräldrar eller legal vårdnadshavare.

Verksamheten är placerad under socialnämnden och ingår i Individ- och familjeomsorgens organisation.

Socialsekreterare utreder och fattar beslut som rör barn och ungdomar utifrån socialtjänstlagen. Migrationsverket ansvarar för att utreda och fatta beslut om barnen har skäl att få stanna i landet.

När barnet/ungdomen kommer till kommunen utses en god man av överförmyndarnämnden.

För mer information

Enhetschef
Karin Dicksson Luttinen
0220-390 45
karin.dicksson@surahammar.se

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: