Information om Sverige

Välkommen till Sverige. Här kan du läsa om hur det är att leva och bo i Sverige.

När du är ny i Sverige behöver du kontakta Skatteverket för folkbokförning och anmäla dig hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Om Sverige

Att leva och bo i Sverige innebär att du har mycket frihet. Vi har ett ansvar att följa den värdegrund som finns i Sverige. Det är viktigt att du känner till vilka rättigheter och skyldigheter vi har här.

En film om det svenska samhället från URplay

Demokrati

Sverige är en demokrati. Det innebär att folket får vara med och bestämma hur Sverige ska styras. Demokrati handlar om att alla människor är lika mycket värda och har samma rättigheter. Vi har möjlighet att vara med och bestämma. I en demokrati får vi fritt säga vad vi tycker och tänker. Du har också ett ansvar att respektera vad andra tycker. Mycket som är självklart i en demokrati är omöjligt i en diktatur. I Sverige har vi fyra grundlagar. Det är viktiga regler för hur samhället ska styras.

En film om hur demokrati fungerar i Sverige från URplay

En film om yttrandefrihet i Sverige från URplay

Mänskliga rättigheter

Det finns olika sorters rättigheter. Alla rättigheter är lika viktiga men vissa går aldrig att bortse ifrån.

En grupp rättigheter kallas för medborgerliga och politiska rättigheter. Människor ska ha rätt att säga vad de tycker, tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls och kunna välja att vara med i föreningar.

Andra rättigheter kallas för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Människor ska ha rätt till ett arbete och att äta sig mätta. Människor som inte kan arbeta ska få hjälp av samhället. Alla ska få sjukvård och lära sig att läsa och skriva.

FNs regler om mänskliga rättigheter

Det är är vad den allmänna förklaringen bland annat handlar om.

  • Alla människor är lika mycket värda
  • Mänskliga rättigheter gäller lika för alla människor
  • Alla människor har rätt att leva och att vara medborgare i ett land
  • Länderna ska skydda människor så att de kan känna sig säkra
  • Ländernas lagar och domstolar ska behandla alla människor lika
  • Människor ska kunna resa i sina länder och till andra länder
  • Länderna ska ta emot flyktingar som saknar skydd i sina egna länder
  • Människor ska själva få bestämma över sina liv. De ska få gifta sig med vem man vill, tycka vad de vill och tro på vilken gud de vill eller inte tro på någon gud alls.
  • Länderna ska kämpa mot fattigdom och se till att människor har arbete och bostad, får äta sig mätta och läras sig att läsa och skriva.

Praktisk information

Arbetsförmedlingen

Är du ny i Sverige behöver du ta reda på vilka jobb som finns i Sverige. Kanske kan du inte jobba med samma sak som du gjorde i ditt hemland. Det är viktigt att lära sig svenska. För att få ett jobb lättare behöver du kanske studera.

Du som ha uppehållstillstånd är välkommen att skriva in dig hos Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens uppgift är att stödja dig att som snabbt som möjligt lära dig svenska, hitta ett jobb, klara din egen försörjning. Du skriver in dig på Arbetsförmedlingens webbplats med din e-legitimation.

Arbetsförmedlingens webbplats där du skriver in dig

 

Etableringsprogram

Etableringsprogrammet är ett stöd i form av aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare. Målet är att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning. Du kan delta i etableringsprogammet om du är fyllt 20 år men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd.

Mer information om etableringsprogammet, Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Socialförsäkringar är en viktig del i det svenska samhället. Det ger ekonomisk trygghet för familjer och barn, för personer med funktionsnedsättning, äldre och vid sjukdom. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du kan få ersättning från Försäkringskassan. Vissa ersättningar kan du få om du bor i Sverige och andra ersättningar får du om du jobbar i Sverige.

Första gången du ansöker om ett bidrag gör Försäkringskassan en utredning om du har rätt till bidrag eller ersättning. Det är Försäkringskassan som beslutar och betalar ut pengarna.

Försäkrad i Sverige, Försäkringskassan

 

Skatteverket

Du som har flyttat till Sverige från utlandet och planerar att bo här i ett år eller mer ska i de flesta fall vara folkbokförd här. När du blir folkbokförd får du ett svenskt personnummer och registeras som bosatt på en adress. För att kunna bli folkbokförd måste du anmäla att du har flyttat till Sverige. Det gör du med ett personligt besök på Skatteverkets kontor. När du kommer till Skatteverket ska alla i din familj som flyttar till Sverige vara med, även barn.

För att du ska kunna bli folkbokförd i Sverige behöver du ha ett uppehållstillstånd och bo i Sverige minst ett år.

För mer information om flytt till Sverige läs på Skatteverkets webbplats.

Här kan du se några olika instruktionsfilmer och lär dig mer om vad du ska ha med dig när anmäler att du flyttat hit, hur du ansöker om id-kort och annat som kan vara bra att veta.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: