Anmälan av eldstad och rökkanal

Om du ska installera ny eller väsentligt ändra eldstad eller rökkanal tänk på att det är en anmälningspliktig åtgärd.

Exempel på väsentliga ändringar som är anmälningspliktiga:

  • Insättning av kassett eller motsvarande i tidigare öppen spis
  • Installation av brännare eller anordning för bränsletillförsel till följd av bränslebyte.

Ansökan om installation av eldstad/rökkanal ska innehålla följande:

  • Anmälan
  • Planritning visande placering av eldstaden
  • Fasadritning visande skorstenens placering samt höjd över taktäckning (krävs endast om nyrökkanal installeras)
  • Prestandadeklaration av eldstaden och rökkanal om ej CE märkt produkt
  • Förslag till kontrollplan (Exempel på hur en kontrollplan kan vara utformad, se under informationsmaterial och broschyrer).

Prestandadeklaration

Det är byggproduktionstillverkaren som är ansvarig för att upprätta den prestandadeklaration som ligger till grund för CE-märkningen. CE-märkningen är inte något godkännande av produkten för avsedd anvädning, utan tillverkarens bekräftelse av att uppgifterna om produktens prestanda i prestandadeklarationen och i CE-märkningen stämmer med det faktiska. Den som ska använda en byggprodukt måste ta till sig informationen i prestandadeklarationen och CE-märkningen för att avgöra om produkten går att använda så att byggreglerna uppfylls.

Besiktning och godkännande innan bruk

Installationen eller ändringen får inte påbörjas innan startbesked lämnats av bygg- och miljönämnden. Sotaren ska beredas tillfälle att besiktiga anläggningen innan den tas i bruk och godkända uppstigningsanordningar ska monteras (det ska finnas med som punkter i kontrollplanen). Innan installationen eller ändringen tas i bruk ska ett slutbesked lämnats av bygg- och miljönämnden.

Tänk på att om du eldar fel kan det orsaka besvär för dina grannar. Många bostäder har idag fläktstyrd ventilation och det innebär att röken även kan påverka inomhusluften. Det är därför viktigt att du eldar på rätt sätt för att minimera riskerna för människors hälsa.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Plan- och Byggkontoret

Skicka e-post till vår gemensamma mejlbox

plan-bygg@surahammar.se

Boka en tid med våra handläggare

0220-390 00

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar