Specialkost

Restaurangtjänst har som huvudsaklig uppgift att förse skola, barnomsorg, vård och omsorg inom Surahammars kommun med goda och näringsriktiga måltider enligt satta riktlinjer.

Specialkoster

Läs igenom informationen som finns tillsammans med Blanketter specialkost.

Fullgoda alternativ ska serveras till de som av medicinska, religiösa eller etiska skäl inte kan äta av den ordinarie maten som erbjuds.

För barnets säkerhet och hälsa krävs läkarintyg för alla medicinska skäl. Intyg från sjuksköterska eller utdrag ur barnets journal med fastställd dokumenterad diagnos godtas. Barn/elev serveras så långt det är möjligt ett likvärdigt alternativ till den ordinarie maten. Tyvärr finns begränsade resurser och därför kan vissa rätter eller tillbehör ej garanteras vara likvärdigt med ordinarie matsedel.

Det är viktigt att elever med allergi eller överkänslighet har fått en korrekt diagnos så att rätt livsmedel undviks och att ingen bakomliggande sjukdom är orsak till besvären.

En blankett för specialkost lämnas in tillsammans med läkarintyget. Blanketten förnyas inför varje nytt läsår, läkarintyget behöver endast lämnas in i samband med att specialkosten beviljas. Lämna eller maila förnyad blankett senast 1 augusti till pedagog/mentor/klasslärare eller Restaurangtjänst Östergatan 90-92 i Surahammar,

eller mail: restaurangtjanst@surahammar.se

Frånvaro meddelas specialkostansvarig kock senast 7,00 samma dag via sms på telefon 072-2319886.

Överkänslighet och allergi växer ofta bort och ändringar i behovet av specialkost meddelas direkt till köket/Restaurangtjänst.

Varje dag lagas specialkost, om den inte hämtas av elev blir maten kastad. Om inte specialkosten hämtas fem dagar i följd utan att meddela frånvaro, antas specialkosten inte behövas längre och specialkosten dras in.

Blanketter specialkost Pdf, 383 kB.


Om laktosintolerans: Laktosintolerans är extremt ovanligt hos barn under fem-sex år (Läkartidningen 31 januari 2012). Om ett barn har problem med magen är det därför troligare att det beror på något annat än laktosintolerans. Om misstanke finns att barnet reagerar på mjölk är det viktigt att söka vård för att få rätt diagnos och inte på egen hand börjar med laktosreducerad kost innan orsaken till besvären är utredda. Det man tror är laktosintolerans kan vara en mjölksproteinallergi eller annan medicinsk orsak t.ex. en obehandlad glutenintolerans. Laktosintolerans är inte en sjukdom, en stor del av världens befolkning har en nedsatt förmåga att bryta ner laktos. De flesta laktosintoleranta klarar av att få i sig ca 5-10 g laktos/dag jämt fördelat under dagen. En viss nedbrytning av laktos verkar vara bra för tjocktarmen.


Anpassad Måltid

Vänd dig till skolans elevhälsoteam eller förskolans rektor.Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Restaurangtjänst

Postadress

Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar