Familjebehandling

Ett arbete för att skapa en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer

Tycker du att det är svårt att sätta gränser och regler för ditt barn?

Är du orolig för en tonåring eller är det mycket konflikter hemma? 

Vi hjälper familjer med barn och unga i åldern 0-18 år med dessa funderingar. Vi arbetar för en varaktig och positiv förändring av den sociala livssituationen för familjer.

Kontakt

Enhetschef
Karin Dicksson Luttinen
0220-390 45
karin.dicksson@surahammar.se

Receptionen
0220-390 40

Familjebehandlingens verksamhet

Familjebehandlingens verksamhet tillhör socialtjänsten i Surahammars kommun. Tillsammans med dig och din familj ser vi nya möjligheter och pratar om vad ni vill ändra i er situation. Oftast sitter du som förälder på de bästa lösningarna själv, men kan behöva stöd i att komma vidare. Vilket stöd vi kan erbjuda beror på vad du och din familj vill förändra. Målsättningen med arbetet är att du som förälder, ska hitta dina egna resurser och få en bättre kontakt med ditt barn/ungdom. Tillsammans gör vi en planering för hur vi ska arbeta för att nå förändring, bland annat arbetar vi med kommunikation och konflikthantering, skapa fungerande familjerelationer och fungerande struktur samt rutiner. Vi arbetar för en positiv förändring i er egen hemmiljö och fokuserar på det som fungerar samt vikten av att uppmuntra, berömma och gränssätta sitt barn. Vi hjälper dig och din familj att hitta rätt verktyg för en förändring och arbetar tillsammans med er mot tydliga mål. Vi sätter alltid barnets bästa i fokus och ser familjens nätverk som en viktig resurs och samarbetar vid behov med till exempel förskola, skola eller barnavårdscentral.

Uppdrag från socialsekreterare

Som familjebehandlare kan vi även arbeta på uppdrag från socialsekreterare utifrån dina behov. Om du har funderingar kring verksamheten kan du vända dig till:

ABC (alla barn i centrum) 3-12 år

VÄRDEFULLA TIMMAR ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3 - 12 år. Syftet med träffarna är att stärka relationen mellan barn och föräldrar och föräldrar ges möjlighet att diskutera föräldraskap med andra föräldrar.

Materialet är manualbaserat utifrån olika teman. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN:s barnkonvention.

Fem fria samtal

Vi har möjlighet att erbjuda upp till fem fria samtal utan uppdrag från socialsekreterare.

  • All hjälp hos oss är kostnadsfri
  • Vi erbjuder föräldrautbildningar/föräldraträffar för åldrarna 3-12 och 12-18
  • Vi erbjuder samtal för barn som bevittnat våld

Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet

Vi som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte kan prata om dig och din situation med någon annan om du inte har lämnat ditt samtycke. Vi har anmälningsskyldighet, det betyder att vi enligt lag måste rapportera till socialtjänstens myndighetshanläggare om vi misstänker att barn far illa.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: