Registrering av livsmedelsanläggning

Registrering

Du som tänker starta en livsmedelsverksamhet måste registrera din anläggning innan du börjar. En anmälan görs genom att blanketterna "anmälan om registrering av livsmedelsanläggning" samt "underlag för riskklassificering" fylls i och skickas in till oss senast två veckor innan du startar. Blanketterna hittar du här.

En fast engångsavgift kommer att tas ut enligt Bygg- och Miljönämndens taxa vid registrering.

Är ansökan komplett får du öppna/starta verksamheten efter tio arbetsdagar. Du kommer även då få med ett beslut om riskklass och årlig kontrollavgift, där det framgår hur många timmars kontrolltid vi planerar att lägga på din verksamhet. Ju större omfattning och högre risker det är med livsmedelshanteringen, desto mer kontrolltid behövs. Därför är det viktigt att du fyller i riskklassningsblanketten rätt.

Från och med 1 Januari 2017 kommer avgiften för riskklassning tas ut efter utförd inspektion, det betyder att ingen förskottsfakturering kommer att ske.

Faktura skickas separat efter utförd inspektion.

Godkännande

Anläggningar som hanterar animaliska livsmedel som till exempel råa ägg, kött, och fisk levererar produkterna till andra livsmedelsföretag omfattas av kravet godkännande av livsmedelsanläggning. Produkter som tillverkas industriellt och som innehåller rått kött, ägg eller fisk omfattas också av kravet. Blanketten för ”ansökan om godkännande av livsmedelsanläggning hittar du bland våra blanketter under Miljö.

Undantag från registrering och godkännande

Det som styr anmälan till Miljökontoret är verksamhetens grad av kontinuitet och organisation. Livsmedelshantering som utförs av privatpersoner, ideella organisationer eller liknande får förekomma utan att krav på godkännande och registrering. En livsmedelshantering som endast bedrivs vid enstaka tillfällen anses inte uppfylla kriteriet viss kontinuitet.

Exempel på verksamheter som inte berörs av anmälan är korvförsäljning vid en midsommarfest eller en tvådagars julmarknad på en skola. Även primärproducenter som säljer exempelvis frukt och grönt, svamp eller bär omfattas inte av och har inte krav på anmälan.

Som privatperson är det själv svårt att avgöra om en anmälan behöver göras eller inte. Kontakta miljökontoret för råd.

Ägarbyte eller upphörd verksamhet

När du säljer, väljer att avsluta din verksamhet eller om det sker ett ägarbyte är det viktigt att du anmäler det så snart som möjligt till oss . Detta eftersom den som är registrerad på en verksamhet vid årets början är skyldig att betala hela årets avgift även om verksamheten säljs eller stängs under året.

Observera att den tidigare registreringen inte gäller för den nya verksamheten.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Miljökontoret

Besöksadress
Hjulmakarvägen 18, Surahammar

Postadress
Surahammars kommun
Box 203
735 23 Surahammar