Leader Bergslagen

Leader bidrar till lokal utveckling och är en metod inom EU som bygger på samarbete, lokala initiativ och lokala förutsättningar. Företag, föreningar och offentliga aktörer kan söka stöd för projektidéer.

Surahammars kommun ingår i Leader Bergslagen

Fram till 2023 pågår ett arbete att ta fram en ny strategi som ska gälla för arbetet 2023–2027. I tidigare programperioder har man arbetat efter devisen:

  • Leader bygger på samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer.
  • Leader ska ha underifrånperspektiv. Lokala krafter på gräsrotsnivå måste vara involverade för att det ska vara “Leader”.
  • Leader ska vara varaktigt. När projekt tar slut ska det finnas en tanke om fortsatt förvaltning av verksamheten.
  • Leader ska vara innovativt. Projektidéerna inom Leader ska innebära något nytt för Bergslagen.

Har du frågor?

Skicka e-post till: info@leaderbergslagen.eu
eller ring 070-0136901

Leader Bergslagen i sociala kanaler

Facebook

Instagram

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Maria Granberg

NÄRINGSLIVSCHEF