Borgerlig vigsel & partnerskaps­förrättning

Har ni inte kunnat bestämma er för kyrkklockor eller Stadshus? Kanske kommer du och din partner från olika kulturer? Då kan en borgerlig vigsel eller en partnerskapsförrättning vara ett bra mellanting, ingen behöver offra sin personliga tro och ceremonin kan bli stämningsfull ändå. Ni behöver inte vara skrivna i Surahammars kommun för att få vigas eller registrera ert partnerskap.

Hindersprövning

Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning innebär att Skatteverket prövar om ni kan gifta er i Sverige. Enligt svensk lag finns följande hinder mot att få gifta sig:

  • Ålder - om någon av er är under 18 år får ni endast gifta er om ni har tillstånd från länsstyrelsen.
  • Släktskap - om ni är nära släkt får ni inte gifta er med varandra.
  • Om någon av er är gift/registrerad partner får ni inte gifta er.

De svenska hindren gäller alltid när man ska gifta sig i Sverige. Alltså även om ingen av er som gifter er är svensk medborgare eller bor i Sverige. Det är viktigt att ni lämnar in er ansökan om hindersprövning i god tid före vigseln.

Ansökan om hindersprövning ska göras gemensamt till det det skattekontor där någon av er är folkbokförd. För att få blanketterna kan ni besöka Skatteverkets webbplats Vill man byta efternamn behöver man också en blankett om namnändring.

Hur går det till?

När ni har fått hindersprövningen godkänd kontakta sedan någon av våra vigselförrättare. Ni bestämmer när, var och hur ni vill vigas efter överenskommelse med vigselförrättaren. Två vittnen ska närvara vid vigseln/registreringen av partnerskap. Vittnena ska vara myndiga enligt svensk lag, det vill säga 18 år. Efter vigseln/ partnerskapsförrättningen underrättar kommunens kansli Skatteverket. Tjänsten är kostnadsfri.

För mer frågor kontakta Marie Andersson, Surahammars kommun, 0220 - 390 33 eller ring till någon av våra vigselförrättare.

Våra vigselförrättare

Johanna Olofsson

Telefon

0220-390 30

Tobias Grankvist

Telefon

0707-27 84 22

Christina Waster Jansson

Telefon

070-346 11 51

Tobias Nordlander

Telefon

070-976 08 06

Seija Blefors Edqvist (finsktalande)

Telefon

0220-392 10

Didrik af Burén

Telefon

072-023 17 60

Kia Ericson

Telefon

070-593 38 44

Elisabeth Schylström

Telefon

070-299 72 16

Kjell Nordeman

Telefon

079-332 68 61

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: