Styrdokument

Våra verksamheter styrs av nationella och lokala styrdokument.

Nationella och lokala styrdokument

På nationell nivå finns skollag, skolförordning och olika läroplaner som alla syftar till en likvärdig utbildning i landet.

Läroplanerna tolkas av dem som arbetar i de olika verksamheterna och formuleras i konkreta handlingsplaner.

Staten bestämmer målen, medan professionen bestämmer hur målen ska nås.

De lokala handlingsplanerna finns på varje rektorsområde. Vissa planer arbetar vi fram gemensamt i kommunen, och dessa gäller för alla rektorsområden.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad: