Björnstugan är belägen intill ett skogsparti i ett villaområde i den södra delen av Surahammar. Utemiljön består av en stor gård runt förskolan med skogsparti och cykelvänliga asfalterade ytor vilka tillför barnen inbjudande och inspirerande lekytor.

Björnstugan inrymmer fem förskoleavdelningar fördelade på två hus. I den mindre byggnaden huserar avdelningarna Pandan och Nallen för barn mellan åldrarna 1-2 år och den större byggnaden huserar avdelningarna Idet och Bamse för barn mellan 3-5 år samt avdelningen Baloo för barn mellan 2-3 år.


Besöksadress:
Björnstugevägen 25, 735 38 Surahammar


Våra avdelningar

Baloo

0220 - 391 54

Bamse

0220 - 391 53

Idet

0220 - 391 52

Nallen

0220 - 391 88

Pandan

0220 - 391 87


INFORMATION

Surahammars skolor och förskolor byter inloggningsförfarande till Schoolsoft från 7/1-21 för elev, vårdnadshavare och personal.

Vi kommer fortsatt att logga in oss via: Länk till SchoolSoft

Men från 7/1-21 kommer elever och personal att logga in sig i Schoolsoft med sitt AD-kontonamn(samma som till Office365)

och vårdnadshavare med Bank ID.(inget användarnamn behövs)

Hjälp med att logga in får:

*elev av Mentor på skolan

*personal av Områdesassistent

Frågor hänvisas till områdesassistent på skolan/förskolan.

Sidansvarig:

Senast uppdaterad:

Kontakt

Greta Håkans

REKTOR

Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar

Rektor för förskolorna i Surahammars tätort

Björnstugan

Skogsgläntan

Norrgården


Mervi Karlsson

OMRÅDESASSISTENT ­/ SAMORDNARE

Förskoleexpedition
Knuthagsgatan 51

735 35 Surahammar